Vakufska direkcija Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Mostar u sklopu Manifestacije DANI VAKUFA U BOSNI I HERCEGOVINI organizirat će u Sali Kulturnig centra u Mostaru šest kulturno edukativnih sadržaja.

19.06. nedjelja

  • Promocija vakufskih projekata Medžlisa Islamske zajednice Mostar, Kulturni centar na Bunuru; 17:30 sati
  • Tribina „Uloga tekija u razvoju gradova BiH“, predavač prof.dr. Ismet Bušatlić, dekan FIN-a, Kulturni centar na Bunuru s početkom u 19:00 sati
  • Promocija knjige „Sarajevski vakifi i njihovi vakufi“, autora Maje Dizdara, promotori prof.dr. Ismet Bušatlić, dekan FIN-a i mr. Ferid Dautović, glavni imam MIZ Sarajevo 19:00 sati

24.06. petak

  • Predstavljanje savremenog  vakufa „Fond Bošnjaci“, Kulturni centar na Bunuru 17:30
  • Izložba fotografija o vakufima „ Vakufi nekad i sada“ autora Ahmeda Mehmedovića, Kulturni centar na Bunuru; 19:00 sati 
  • Promocija knjige „Vakufi i fondacije“ autora mr. Senada Ćemana, promotori prof.dr. Enes Ljevaković, i doc.dr. Mustafa Hasani