Danas (17.06.2011) je u Sarajevu počela manifestacija "Dani vakufa u Bosni i Hercegovini" koja će strajati do 28. juna. Organizator ove manfestacije je Vakufska direkcija. U prilogu se nalazi kalendar aktivnosti ovogodišnje manifestacije.

- Afisa "Dani vakufa u Bosni i Hercegovini" 2011

- Program naučnog skupa "Vakufi u BiH" u Bošnjačkom institutu, 22. juni 2011.

- Program okruglog stola "Restitucija u BiH" na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, 23. juni 2011.

- Kalendar svih aktivnosti manifestacije "Dani vakufa u Bosni i Hercegovini", 2011. godine: