U četvrtak ujutro iznenadila nas je vijest da je na bolji svijet, na ahiret, preselio prof. dr. Amir Pašić. Samo par dana ranije održali smo jedan prijateljski i iskreni sastanak u Vakufskoj direkciji na kojem smo dogovarali određene aktivnosti koje za cilj imaju obnovu i razvoj vakufa. Tog dana zračio je posebnom energijom i željom za realizacijom još nekog dobra, još nekog projekta. Kao i uvijek, i tada je rahmetli Amir Pašić istakao da se stavlja na raspolaganje i da će dati sve od sebe da pomogne očuvanju i jačanju vakufa na ovim prostorima.

Vakufska direkcija dugo je sarađivala sa rahmetli Amirom Pašićem. Posebno se ta saradnja intezivirala na realizaciji brojnih projekata kao što je ponovna izgradnja Aladža džamije u Foči, priprema projekata za ponovnu izgradnju džamija u Mostaru koje su porušene u Drugom svjetskom ratu, a koje nisu obnavljane, kao i na svim ostalim projektima na kojima nam je trebao dobar savjet ili dobra instrukcija kako postupiti. Posebno smo ponosni na njegovu pomoć i doprinos određenim aktivnostima u periodu kada je rahmetli Amir Pašić bio član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. U tom periodu sarađivali smo na dnevnoj osnovi. Rahmetli Amir Pašić je bio najbolji mimar našeg vremena u pravom smislu te riječi. Imao je prijatelje, radio i bio priznat kako na Istoku tako i na Zapadu. Predavao je na brojnim univerzitetima, a dobitnik je i brojnih nagrada i priznanja iz oblasti arhtekture.
Sigurni smo da će njegovo ime biti dugo spominjano u cijelom svijetu.

Vakufska direkcija će biti zauvijek zahvalna za sav doprinos koji je dao u jačanju vakufa, a taj doprinos je nemjerljiv.

Molimo Allaha dž.š. da rahmetli Amiru Pašiću podari Svoju milost i oprost, te da ga nagradi vječnim džennetskim blagodatima, a njegovoj porodici da podari sabur.