4. marta 2023. godine u organizaciji Međunarodnog instituta za vakufe sa sjedištem u Maleziji organiziran je online simpozijum na temu „Indikatori povjerenja društva u sektor vakufa“.

Radi se o redovnim simpozijumima koji tretiraju problematiku vakufa u kontekstu budućeg razvoja vakufa u svijetu. Na ovogodišnjem simpozijumu tretirane su teme koje se bave povjerenjem društva u institucije i organizacije koje se bave vakufima. Na skupu su govorili: Dr. Ibrahim Ganim, profesor političkih nauka i savjetnik u Nacionalnom centru za društvena istraživanja iz Egipta, Dr. Abdulkadir ben Azuz, profesor islamskog prava i metodologije islamskog prava na Alžirskom Univerzitetu – Ben Jusuf ben Hadde, dr. Maja Ammar, profesorica na Fakultetu za islamsko pravo i metodologiju islamskog prava na Jordanskom univerzitetu, Sudija Halid el-Burkani, bivši generalni direktor vakufa u pokrajini Taiz i sadašnji sudija u istoj oblasti i dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije islamske zajednice u BiH.

Glavna tema simpozijuma tretirana je i obrađena su kroz sljedeće naslove i podnaslove:

Koje su determinante stepena povjerenja u sektoru vakufa? Tačnost i validnost informacija koje objavljuju vakufske organizacije? Kakav je učinak društvenih medija na povećanje ili smanjenje nivoa povjerenja? Koji su postojeći kanali komunikacije sa javnošću, koliko su efikasni i raznovrsni i kako se mogu poboljšati? Kako ocjenjujete nivo transparentnosti vakufskih ustanova? Kakva je vaša vizija budućih trendova vakufa kroz povjerenje javnosti u nju? Postoji li podrška i smjernice za osnivanje porodičnih vakufa? I da li ih podržava vaša organizacija.

Dr. Zajimović je u svom obraćanju iznijeo niz podataka i informacija o aktivnostima Islamske zajednice i Vakufske direkcije koje ukazuju na visok stepen povjerenja društva u instituciju vakufa u Bosni i Hercegovini, kao i činjenicu da ono iz godine u godinu raste. Najbolji pokazatelj povjerenja društva u instituciju vakufa jeste povećanje broja uvakufljenja i realizacija velikog broja vakufskih projekata.