U četvrtak, 16.12.2021., Vakufsku direkciju posjetila je prof.dr. Maria d'Arienzo, profesorica eklesijalnog prava na Univerzitetu Federico II i članica interresorne komisije pri predsjedništvu Vijeća ministara Republike Italije za potpisivanje ugovora sa vjerskim zajednicama.

Ovom prilikom održan je sastanak sa predstavnicima Vakufske direkcije na čelu sa direktorom hfz.dr. Senaidom Zajimovićem. Sastanku su prisustvovali i Nermin Fazlagić, predsjednik Islamske zajenice Bošnjaka u Italiji, kao i Ahmed ef. Tabaković, v.d. glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji. Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom Vakufske direkcije i njenim modelom upravljanja vakufima u Bosni i Hercegovini kao i mogućnost primjene ovoga modela na druge države i njihove fondacije. Uvažena gošća zahvalila je domaćinima na gostoprimstvu ocijenivši ovu posjetu veoma uspješnom.