U periodu od 20.06. do 22.06.2013. god. direktor Vakufske direkcije, mr. Senaid Zajimović boravio je u radnoj posjeti Beogradskom i Novosadskom muftijstvu koji pripadaju Islamskoj zajednici u Srbiji. Zajedno sa direktorom Vakufske direkcije u obilasku beogradskih džemata bio je i Rešad Plojović, direktor medrese Isa beg iz Novog Pazara sa svojim saradnicima. Posjeta ovim muftilucima imala je za cilj upoznavanje sa vjerskim životom muslimana ovih prostora te uvid u stanje vakufa i vjerskih objekata.

Muftijstvo beogradsko

Muftijstvo beogradsko obuhvata aktivne medžlise IZ-e Beograd, Zemun, Zrenjanin, Vršac, Loznica, Krupanj. U Beogradu egzistira oko 120.000 muslimana različitih nacionalnosti. Muslimani koji pripadaju Islamskoj zajednici u Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru organizirani su u sedam džemata: Zemun, Karaburma, Makiš, Krnjača, Bežanijska kosa, Centar Beograd,  Grmeč – izbjegličko naselje.

U Zemunu egzistira oko 1000 porodica pretežno romske nacionalnosti. Njih predvodi imam Zlatić. Svi su stacionirani na jednom mjestu. Nemaju svojih prostorija. U njihovom naselju postoje četiri lokacije za čiju kupovinu su zanteresirani, ali nemaju finansijskih sredstava da to i realiziraju. Radi se o imanjima (kuća i zemljište) ili zemljišnim parcelama na kojima bi se gradio mesdžid za njihove potrebe. Pokrenuta je inicijativa da se i u džematu Karaburma iznađe adekvatan prostor za izgradnju mesdžida. U džematu Makiš izgrađen je mesdžid i u njemu se obavljaju vjerske dužnosti. Započeta je izgradnja mesdžida u džematu Krnjača i objekat je ukrovljen. Ovaj mesdžid je već u funkciji i u njemu se obavlja džuma namaz. Također je iznajmljen manji prostor u centru Beograda gdje se obavljaju namazi i džuma namaz. Aktivnosti u tom džematu obavlja Kasim ef. Zlatić.

Medžlis IZ Beograd predstavljaju: predsjednik dr. Smajo Serhatlić, glavni imam Kasim ef. Zlatić i sekretar Muhamed Zlatić. Rukovodstvo medžlisa IZ-e Beograd djeluje u privremeno iznajmljenim prostorijama dr. Smaje Serhatlića. U njegovoj ordinaciji muslimani obavljaju i džumu namaz. Do džume prostorije se koriste za ljekarske usluge , a potom se one ispražnjuju i u njima se obavlja džuma namaz. Medžlis ima nekoliko angažiranih imama, od koji je jedan svršenik medrese, a tri vršioca dužnosti imama iz reda vanrednih učenika Medrese, koji obavljaju vjerske aktivnosti na pomenutom prostoru. Gorući problem Islamske zajednice je nedostatak adekvatnih prostorija u kojima bi muslimani obavljali svoje obaveze kojima ih vjera duži.

Muftijstvo novosadsko

Drugi dan boravka u Srbiji  delegacija IZ-e BiH iskoristila je priliku da posjeti medžlise i džemate novosadskog muftijstva.

Na prostoru Muftijstva novosadskog djeluju tri medžlisa: Novi Sad, Subotica i Beočin, sa četiri aktivna džemata i imamima, te jednim mesdžidom u izgradnji u Feketiću. Aktivni džemati su u Novom Sadu, gdje imamsku dužnost obavlja Fadil ef. Murati; Velikom Ritu sa imamom Mirza ef. Murati; Beočinu, gdje je dužnost do maja obavljao Gzim ef. Plavci, a od maja Elvis ef. Bajrami, i Subotici gdje imamsku dužnost obavlja mr. Amir ef. Džanko.

Također, na prostoru ovog muftijstva aktivna je i kancelarija Muftijstva novosadskog sa sjedištem u Novom Sadu, gdje je sekretar svakodnevno dostupan džematlijama.

U Vojvodini živi oko 50 000 muslimana i stanuju u svim dijelovima Vojvodine. Oko 20 000 muslimana živi u Novom Sadu i imaju svoj objekat koji može primiti oko 250 klanjača. Namjeravaju da otkupe jedan stan u neposrednoj blizini objekta kako bi stekli uvjete za izgradnju islamskog centra za koji su od nadležnih vlasti dobili potrebne dozvole.

Danas u ovom medžlisu rade dva džemata, i to u Novom Sadu i Velikom Ritu. U Adicama se gradi mesdžid. Odbor medžlisa Novi Sad bio je inicijator i i učestvovao u kupovini mesdžida u Subotici i izgradnji mesdžida u Beočinu. U Novom Sadu ima 2000 domaćinstava, a njih 500 plaća članarinu Islamskoj zajednici.

U ovim džematima vjerske dužnosti obavlja pet imama i svi su stručno osposobljeni. Svi su osim Fadil ef.  završili novopazarsku medresu. Redovni su uposlenici i od ove godine osigurani su od strane države.

Medžlis Beočin je udaljen svega dvadeset kilometara od Novog Sada. Oni su uz pomoć Iranske ambasade sagradili mesdžid i prateće objekte. Ostali su im za dovršiti još vakufski objekti (čajhana, imamski stan i mesara) od kojih planiraju finansirati vjerske aktivnosti u džematu. Predsjednik džemata je Avni Murina, imam Elvis ef. Bajrami, sekretar Bekim Murina i blagajnik Samed Dermaku.

Medžlis IZ Subotica je kao i ostala dva vojvođanska medžlisa vrlo aktivan. U protekloj godini uspjeli su izmiriti dug prema izvođaču radova na džamijskom kompleksu, tako da je na taj način riješen dugogodišnji problem koji je opterećivao ovaj medžlis i njegovo rukovodstvo. Predsjednik medžlisa je Ibazir Uzairi, glavni imam Amir ef. Džanko, imam Ali ef. Cuni, a sekretar je Emil Vicai. Na prostoru MIZ Subotica živi oko 10.000 muslimana.

Iako žive u teškim materijalnim uvjetima muslimani na ovim prostorima su veoma dobro organizirani.

Muslimani sa ovih prostora očeukuju veću brigu njihovih susjeda muslimana iz Bosne i Hercegovine.

Islamsku zajednicu u BiH doživljavaju kao svoju maticu, a vrhovnog poglavara neprokosnovenim vođom svih muslimana na prostorima bivše Jugoslavije.