Danas je u sjedištu Rijaseta potpisan protokol i održana pres-konferencija u povodu primopredaje gradilišta za početak radova na obnovi Isa-begova hamam u Sarajevu. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici Generalne direkcije vakufa Vlade Republike Turske, predstavnici Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te predstavnici izvođača radova firme ERBU.

- Hamam je nacionaliziran 1958. godine. Od tada pa sve do 2005.godine bio je u vlasništvu Opštine Stari Grad. Te godine Vakufska direkcija je izrazila interes za obnovom i korištenjem hamama te je na zahtjev Vakufske direkcije Opština Stari Grad izvršila privremeni povrat hamama. Danas s ponosom izjavljujemo da je Vakufska direkcija pronašla investitora koji će pomoći Islamskoj zajednici da obnovi još jedan objekat u Sarajevu. Osim nas u Islamskoj zajednici na ovaj čin mogu biti ponosni i Opština Stari Grad kao i sve Sarajlije. Hamam je u proteklim godinama predstavljao ruglo grada, a sada će biti ponos i ogledalo Sarajeva. Predstavnici Direkcije vakufa Republike Turske su najavili da će hamam promovisati i uključiti u turističke ponude preko svojih agencija a isto ćemo uraditi i mi, kazao je između ostalog u svome obraćanju direktor Vakufske direkcije hfz. Senaid Zajimović.

- Suat Giray predstavnik Direkcije vakufa Republike Turske je istakao kako je njegovoj Direkciji izuzetna čast da imaju priliku obnavljati građevinu iz osmanskog perioda te da je i sretan i uzbuđen zbog potpisivanja ovog protokola i početka restauracije hamama. Ovo je prvi projekat Direkcije vakufa Republike Turske u obnovi vakufskih objekata iz osmanskog perioda a koji se nalaze van teritorija Turske.

- Direktor firme Ebru, Metin Cetin, naveo je kako je njegova firma već uspješno radila na obnovi Starog mosta u Mostaru i mosta u Konjicu, te da trenutno radi na restauraciji mosta u Višegradu.

Isa-begov hamam izgrađen je 1462. godine. Izgorio je u požaru 1810. godine i odmah naredne godine je obnovljen. Nakon toga je srušen 1897. godine a 1891. godine je obnovljen u pseudomaurskom stilu sredstvima tadašnjeg zakupca Mujage Hamamdžića. Nakon odlaska austrougarskih vlasti, hamam je izgubio namjenu i pretvoren je u magacin. Nakon drugog svjetskog rata sa zgrade je uklonjena bogata pseudomaurska fasada te je u nju smješteno preduzeće „Higijena“, a 1958. godine je nacionaliziran. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva 1992-1995. zgrada je teško oštećena granatiranjem. Isa-begov hamam je 2004. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a naredne godine je vraćen Vakufskoj direkciji.

Prema riječima investitora rok za obnovu hamama je 500 dana od početka radova.

Obzirom da se radovi izvode na području općine Stari Grad ali i zbog toga što je ista 2005. godine vratila Isa – begov hamam Vakufskoj direkciji delegacija Direkcije vakufa Republike Turske je izrazila želju da posjeti načelnika općine Stari Grad gospodina Ibrahima Hadžibajrića.