Sultanat Oman je zemlja na jugoistoku Arabijskog poluotoka, koju krase bogata historija, prelijepi pejzaži, visoki stepen sigurnosti, njen gostoprimljiv narod, te ponos kulturnim naslijeđem.

Od početka sveobuhvatne reforme i modernizacije zemlje koja je počeo sultan Qaboos 70-ih godina XIX vijeka, Oman je obnovio i zaštitio svoje kulturno naslijeđe, od čega veliki dio predstavljaju vakufi. Iako nerijetko važi za izolovaniju zemlju u odnosu na zemlje s kojima graniči, vakufi i drugo kulturno blago Omana kojim se Omanci ponose nezaobilazna su mjesta na turističkoj karti. Savremena gradnja također je u funkciji čuvanja prepoznatljive kulture, pa posjetioc na osnovu građana, ali i arhitekture, primjećuje sklad u kome živi ovaj narod.

Vakufima Omana upravlja Generalna direkcija vakufa pri Ministarstvu vakufa i vjerskih pitanja. Sve usluge: uvakufljenje, novčani prilozi za vakufe, informacije i upiti, iznajmljivanje, traženje pomoći iz vakufskih sredstava, su digitalizovane i moguće ih je ostvariti na osnovu nekoliko „klikova“. Svoju osnovnu ulogu – ispunjavanje općih potreba zajednice – vakuf ispunjava kroz fondove za potrebe obrazovanja, zdravlja, za vjerske potrebe, potom za siročad, te humanitarne projekte.

Vakufima na terenu upravljaju mutevelije, a kada se vakufi razviju osniva se višečlani upravni organ, te vakuf prelazi u samostalnu fondaciju koja nastavlja djelovati pri Ministarstvu vakufa. Uloga Generalne direkcije vakufa jeste da nadzire rad mutevelija i uprava vakufa, vodi svu statistiku o vakufima i ulaganju u njih, te da upravlja njihovim razvojem.

Mutevelije i uprave vakufa uglavnom volonterski brinu o vakufima – cijeneći dobro djelo, ali i ulogu koju vakuf predstavlja za društvo u cjelini – ali i kada primaju naknadu, ona je simbolična i zakonski uređena.

Primjer posvećenosti činjenju dobra jeste Vakufska organizacija „Intadž“, čiji su svi uposlenici volonteri, bilježeći i uvakufljavajući radne sate koje, nakon što ih preračunaju u brojke, ulažu u samu organizaciju radi daljnje pomoći drugima. Ova organizacija je osnovana radi brige o džamijama: ona gradi, obnavlja, održava džamije čistima, oprema potrebnim uređajima, i sl. Najnoviji projekat koji ova organizacija realizuje je „Mobilna jedinica za servis“ – vozilo koje sadrži opremu za popravak električnih i vodovodnih instalacija, sistema hlađenja, te opremu za čišćenje različitih površina. U njen rad uključuju se mladi i odrasli, studenti i radnici, dajući po nekoliko svojih sati radi pomaganja vakufu.

Da se u Omanu svi brinu o vakufu – zajedničkom dobru, od ljudi na najvažnijim pozicijama do studenata i fizičkih radnika, potvrđuje primjer vakufske organizacije „Imam Džabir b. Zejd“. Sredstva za osnivanje ovog vakufa uvakufio je vrhovni muftija Omana. Ova organizacija pomaže obrazovanje organizujući međunarodne konferencije, seminare, radio emisije, radionice, omladinske kampove, te susrete vakufskih organizacija.

Vakufska organizacija „Siradž“ također pomaže obrazovanje, a to čini stipendiranjem studenata. Uz pomoć mobilne aplikacije moguće je pročitati biografije studenata i učenika kojima je potrebna pomoć u plaćanju školarine ili smještaja, te u nekoliko sekundi pomoći studenta u potrebi.

Vakuf je po definiciji trajno dobro. I po iskustvu je sveobuhvatno dobro. Oman je primjer ljubavi prema svome kulturnom naslijeđu koja je mnoge ljude motivisala da doprinesu na način na koji mogu, a ponos tim naslijeđem ih je motivisao da to blago čuvaju, znajući da će izvor učinjenog dobra postati rijeka od koje će svi imati koristi.