Vakufska direkcija je krajem prošle godine potpisala protokol sa Generalnom Vakufskom direkcijom Vlade Turske o obnovi Isa-begovog hamama.U okviru sporazuma između dvije direkcije u Sarajevu boravi delegacija GeneralneVakufske direkcije Vlade Turske.Goste je primio mr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije te u ime domaćina zaželio dobrodošlicu.

Delegacija će vrijeme provedeno u Sarajevu iskoristiti kako bi se sastali sa svim relevantnim subjektima u našem gradu.Ova radna posjeta ima za cilj prikupiti sve pojedinost vezane za projekat te u konačnici izvršiti procjenu sredstava potrebnih za rekonstrukciju.

Sedmočlana građevinska komisija sastavljena je od eminentnih arhitekata i građevinskih inženjera na čelu sa dr. Rahmanom Ademijem. Profesor Ademi je kao sarajevski učenik i Gazinovac iskazani prijatelj Bosne i njenog naroda. Pored ovoga dr. Rahman je angažovan i na projektu prikupljanja starih vakufnama iz osmanskog perioda i njihovog prevoda sa osmanskog turskog na bosanski jezik.