Osnivač Sarajeva Isa-beg Ishaković je u toku svoje tridesetogodišnje vladavine Sarajevom sagradio niz veoma lijepih i važnih javnih objekata: prvu džamiju - Carevu, pored nje i prvo javno gradsko kupatilo, zatim prvi most preko rijeke Miljacke, brojne konake, dućane i druge građevine. Zemaljska vakufska komisija je početkom 1890. godine odlučila da iz sredstava Gazi Isa-begova vakufa sagradi parnu banju prema zahtjevima novog vremena i opšte zdravstve kulture i to na zemljištu nekadašnjeg hamama pokraj Careve džamije. Građena u orijentalnom stilu, prema planovima arhitekte Josipa Vancaša, banja je imala parnu i tzv. tursku banju i zasebne banje u bazenima. Otuda naziv "Gazi Isa-begova parna, na tekne i turska banja", sa 18 kabina i svim potrebnim uređajima.

Objekat je do danas pretrpio brojne preinake i dogradnje. Prva značajna obnova objekta bila je 1911.godine, a kasnije je objekat dograđivan više puta. Izvorna fasada izvedena u neomaurskom stilu ogoljena je od svih dekorativnih detalja. Banja je 1958. godine od strane Komunističke vlasti nacionalizovana u toku agresije na BiH 1992-1995. godine pretrpila je teška oštećenja. Isa-begova banja je proglašena Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Odluka br. 06.1-2-206/04-7 od 03. novembra 2004. godine. Općina Stari Grad Sarajevo je 2005. godine banju vratila u posjed Vakufskoj direkciji Sarajevo.

Od 2009. godine Vakufska direkcija provodi aktivnosti na obnovi Isa-begove banje. U proteklom periodu završena je izrada idejnog i glavnog projekta obnove, a potom su dobivene načelne komunalne saglasnosti, a obzirom da se radi o nacionalnom spomeniku, izvršena je i revizija projekta.

Ažurno radeći na pronalasku finansijskih sredstava za obnovu banje, u mjesecu septembru Vakufska direkcija Sarajevo je uspjela obezbjediti donatorska sredstva za rekonstrukciju hamama i to od direkcije vakufa Republike Turske. Protokol između Vakufske direkcije i Direkcije vakufa Republike Turske potpisan je 09.12.2011. godine. Protokol su potpisali Ali Hurati, zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije vakufa Vlade Republike Turske, i Senajid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Projektom rekonstrukcije Isa-begovog hamam predviđena je njegova obnova u izvornom stilu sa autentičnim središnjim dijelom gdje se nalazi tursko kupatilo i saune, dok u desnom i lijevom dijelu hamama predviđene su sobe za smještaj. Planirano je u budućnosti hamam koristiti kao butik hotel visoke kategorije koji će biti opremljen sa namještajem staro osmanlijskog stila.

Od strane Vakufske direkcije Republike Turske proveden je tender za izbor izvođača radova na obnovi Isa – begovog hamama. Izabrana je firma “Ergu” kao jedna od vodećih firmi u obnovi, zaštiti i adaptaciji nacionalnih spomenika. Pomenuta firma je već radila na ovim prostorima u adaptaciji stare Ćuprije u Konjicu. Početak radova može se očekivti početkom mjeseca aprila.