Isa-begov hamam, najstarije gradsko kupatilo u Sarajevu, uskoro će biti obnovljen, a projekat izmjene, čiji je investitor Vakufska direkcija Republike Turske, vrijedan je 1,5 miliona eura.

Vakufska direkcija Sarajevo, koja je nadležna za obnovu hamama, nacionalnog spomenika smještenog uz Carevu džamiju, uradila je izmjene prvobitnog projekta rekonstrukcije ovog objekta.

"U toku je prikupljanje dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole", potvrdio je Senaid Zajimović, direktor Direkcije, pišu Nezavisne.

On je rekao da će u julu biti raspisan tender za izvođača radova, a da će mogućnost prijave imati firme iz BiH i inostranstva.

"Jedini uvjet je da imaju certifikat za obnovu nacionalnih spomenika. Vjerujem da će u kasnu jesen krenuti obnova Isa-begovog hamama", dodao je Zajimović.

Naveo je i da će dio hamama, odnosno turskog kupatila, ostati u okviru objekta, ali da je novina u projektu pretvaranje lijevog i desnog dijela hamama u hotel.

"Isa-begov hamam će zadržati izvorni dio, jer i ne možemo drugačije uraditi zbog pravila Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, s obzirom na to da je on 2004. godine stavljen na listu nacionalnih spomenika BiH. U ostalom dijelu ćemo urediti sobe, te će objekt imati hotelski karakter", pojasnio je Zajimović.

Istakao je i da vanjski izgled hamama ne može biti mijenjan te da će svi gabariti objekta, smještenog na 817 kvadratnih metara, ostati isti, kao i izvorna fasada, koju je projektovao arhitekta Josip Vancaš.

Zajimović je podsjetio da su sve dozvole prije građevinske već dobijene, odnosno sve saglasnosti u vezi s komunalijama.

"Kada je riječ o budućem izgledu hamama, on će imati funkciju butik-hotela. U njegovom će sastavu biti tursko kupatilo i svi prateći sadržaji kao što su saune, prostori za masažu i slično, ali će uključivati i hotel visokog standarda, samo manjih gabarita", ističe Zajimović.

Hotel će raspolagati sa 19 soba i dva apartmana i bit će dat u zakup. Sav namještaj će biti u staroosmanskom stilu, visokog standarda.

"To će biti jedan divan i reprezentativan objekt, što se tiče i enterijera i eksterijera. Smatramo da je ovaj projekt poklon ovom gradu, ali i na neki način vraćanje duga velikom vakifu i utemeljitelju grada Sarajeva Isa-begu Ishakoviću", objasnio je Zajimović.

Potcrtao je da je obnova ovog hamama bila dužnost grada Sarajeva prema njegovom utemeljitelju.

"Općina Stari grad nam je još 2005. godine privremeno vratila objekat. Ovo nije konačan povrat, jer još se čeka restitucija", zaključio je on.