Dana 10.01.2022. godine direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović primio je vakife prof. dr. Ademira Jerkovića i njegovu suprugu Alminu Jerković.

Povod posjete bio je predaja projektne dokumentacije i upotrebne dozvole za izgrađenu munaru i turbe uz džamiju „Ademir Jerković“ u Lastvi.

Naime, vakifi su 2010. godine obnovili potpuno porušenu (po treći put) džamiju u Lastvi, koja je i dobila ime po njenom vakifu-dobrotvoru.

Ova džamija je sagrađena 1816. godine i od svog osnutka nije imala munaru. Vakifi su uložili ogromne napore da džamija dobije i munaru, u čemu su i uspjeli. Prvog dana Kurban bajrama 31.07.2020. godine upaljeni su kandilji nakon 205 godina „mraka“, a svečano otvorenje iste, kao i turbeta, upriličeno je 24.07.2021. godine. Iako su objekti bili potpuno završeni, nedostajale su upotrebne dozvole, koje su u proteklom periodu pribavljene od strane Ministarstva prostornog uređenja Vlade Republike Srpske.

Dr. Zajimović se zahvalio vakifima na posjeti i aktivnostima koje su poduzeli na unapređenju vakufa na području MIZ Trebinje i izrazio nadu da će se saradnja nastaviti i u buduće. Na kraju sastanka direktor je poklonio vakifima skoro objavljenu monografiju najznačajnijih projekata Vakufske direkcije.