U ponedjeljak 20. decembra 2021. godine u prostorijama u Travniku Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Muftijstvom travničkim organizirala je savjetovanje za glavne imame, predsjednike izvršnih odbora i sekretare medžlisa na području Muftijstva travničkog.

Huso Salihović, rukovodilac odjela za pravne, ekonomske i opće poslove Vakufske direkcije, govorio je na temu "Poštivanja procedura prilikom upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom s osvrtom na potrebe izmjene normativnih akata koji uređuju pitanje normativnih akata koja uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom."

Direkotr Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović izlagao je na temu "Stavljanje u funkciju vakufske imovine sa aspekta materijalnog jačanja medžlisa, a u skladu sa strateškim planovm djelovanja iz ove oblasti."

Kroz diskusiju nakon izlaganja zadatih tema predstavnici medžlisa su imali priliku da postavljaju pitanja i iznesu određene dileme vezane za upravljanje vakufskom imovinom. Muftija Adilović je ukazao na važnost vakufa i vakufske imovine kada je u pitanju rad Islamske zajednice i njenih institucija kao i važnost ovakvih savjetovanja i razmjene iskustava vezanih za upravljanje i unaprjeđenje vakufske imovine. Naglasio je da se period nakon agresije može smatrati zlatnim dobom kada je u pitanju obnova, unaprjeđenje i povećanje vakufske imovine u Bosni i Hercegovini.

Preuzeto sa muftiluk-tr.ba