U četvrtak, 15.09.2022.godine su članovi delegacije na čelu sa direktorom Vakufske direkcije dr. Senaidom Zajimovićem bili u radnoj posjeti Medžlisu islamske zajednice Donji Vakuf.

Na samom početku direktor se obratio imamima Medžlisa islamske zajednice Donji Vakuf i naglasio važnost vakufa, ali i ulogu i značaj imama u čuvanju i unapređenju vakufa.

Nakon obraćanja uz kahvu sa Glavnim imamom dogovoren je raspored obilaska vakufskih parcela, vakufskih objekata i lokacija na kojima su započeti ili se planirani novi projekti.

Delegacija je posjetila i vakufske parcele u Prucu i džamiju na Ajvatovici.

Koristimo priliku da se zahvalimo direktoru dr. Senaidu Zajimoviću, njegovim pomoćnicima Husi Salihoviću i Asmiru Neimarliji za korisne informacije i upute kako da unaprijedimo naše vakufe.

Preuzeto sa www.mizdonjivakuf.ba