U organizaciji Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Tuzla, dana 19.05.2021. godine, u prostorijama Medžlisa IZ Tuzla održan je sastanak svih učesnika u realizaciji projekta rekonstrukcije Behram-begove (Šarene) džamije u Tuzli.

Pored predstavnika Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Tuzla sastanku su prisustvovali predstavnici izvođača radova i predstavnici nadzornog organa.

Tema sastanka bila je analiza dinamike i kvaliteta izvođenja radova kao i rješavanje određenih tehničkih pitanja vezanih za realizaciju ovog projekta.

Jedan od osnovnih zaključaka sa sastanka jeste neophodnost dinamiziranja radova u narednom periodu, a sve s ciljem završetka ovog projekta do kraja tekuće godine.

Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci i radnje kada su u pitanju naredni građevinsko-zanatski radovi, dinamika radova, oslikavanje džamije i dr. vrste radova.

Rekonstrukcija Behram-begove (Šarene) džamije jedan je u nizu projekata koje realiziraju u partnerskom odnosu Generalna direkcija vakufa Republike Turske i Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH. Naime, na osnovu inicijative Vakufske direkcije, Generalna direkcija vakufa Republike Turske je pristala finansirati kompletne radove rekonstrukcije Šarene džamije.

Projektom rekonstrukcije džamije predviđeni su radovi skidanja četvorovodnog krova iznad molitvenog prostora i izgradnja kupole u izvornom obliku, uklanjanje trijema izgrađenog 1960. godine i izgradnja trijema u njegovom izvornom obliku, obnova reljefne dekoracije na munari i fasadama džamije, preziđivanje dijela munare, konstruktivna sanacija temelja i ojačavanje zidova džamije, izmještanje postojeće abdestane te intervencije na haremu džamije i vanjsko uređenje.