Aktuelnosti

Vakufska direkcija nastavlja sa kontinuiranom edukacijom predstavnika medžlisa

Vijesti

Vakufska direkcija nastavlja sa kontinuiranom edukacijom predstavnika medžlisa

Parlament Federacije BiH usvojio je Zakon o stvarnim pravima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH 66/13) koji je stupio na snagu 28.08.2013. godine, a koji se počinje primjenjivati nakon proteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Predmetnim Zakonom uređuje se pitanje sticanja, korištenja, raspolaganja, zaštite i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda.

Pročitaj više...