Aktuelnosti

Sinan begova džamija u Čajniču

Aktuelni projekti

Sinan begova džamija u Čajniču

Sinan-beg Boljanić je u Čajniču, prema njegovoj vakufnami iz 1582. godine, podigao džamiju oko koje se kasnije formirala mahala prozvana po njemu, Sinan-pašina mahala. Uz džamiju je podigao mekteb, tekiju sa musafirhanom, karavan-saraj, 22 dućana, dvije radionice za štavljenje kože i dva mlina na Janji u Čajniču. Podigao je mekteb u selu Njegošević; mostove na Janji u selu Međuriječje u nahiji Pribud u kadiluku Čajniče; mesdžid u kasabi Sopotu u Nevesinjskom kadiluku; mekteb, hamam i karavan-saraj u kasabi Cernik u kadiluku Velika u sandžaku Začasna; karavan-saraj i most u Priboju na Limu (Bosanski sandžak). Svi ovi vakufi su doprinosili općoj društvenoj koristi, odnosno ovi vakufi su udarili temelj početka razvoja ovog grada, odnosno temelj samog grada.

Pročitaj više...