Udruženje ilmijje BiH je u saradnji sa Vakufskom direkcijom 08. oktobra 2013. godine u dvorani Gazi Husrev-begove biblioteke sa početkom u 14 sati organiziralo tribinu o temi „Uloga vakufa u razvoju društva i iskustvo Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta“. Na tribini su govorili dr. Abdulmuhsin Abdullah El-Hurafi, generalni sekretar Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta, te Mensur Es-Sakabi, takođe ispred Generalnog komiteta za vakuf.

Abdulmuhsin Abdullah El-Hurafi rođen je 1957. godine u Kuvajtu. Oženjen je i otac je petero djece. Na Prirodno matematičkom fakultetu pri Univerzitetu u Kuvajtu je 1978. god. diplomirao na odsjeku za matematiku. Titulu magistra iz oblasti matematike stekao je 1980. god., na Državnom univerzitetu, New Haven, Connecticut, SAD. Iz iste oblasti je doktorirao 1986.god., na Univerzitetu Loughborough, Velika Britanija.

Sa radom je počeo 1986. godine, kao član Nastavno-naučnog vijeća, šef Odsjeka i dekan Pedagoškog fakulteta za osnovno obrazovanje pri Javnoj ustanovi za primijenjeno obrazovanje i osposobljavanje. Od 2011. godine pa do danas obnaša dužnost generalnog sekretara Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta.

Na samom početku tribine, ašere je proučio Vehid-ef. Arnaut, predsjednik Skupštine ilmijje BiH i glavni imam MIZ Bugojno, a potom je dobrodošlicu prisutnima poželio Mensur Pašalić, predsjednik Udruženja ilmijje BiH i glavni imam MIZ Fojnica, te je podsjetio na skorašnje aktivnosti ovog udruženja: „Prije 12. dana smo obilježili 100. godina postojanja Ilmijje, promovirali Monografiju IZ-a, sinoć smo bili gosti u Elči Ibrahim-pašinoj medresi gdje smo promovirali dokumentarni film „Imami – šehidi“, a danas smo evo ovdje da s ovom tribinom u saradnji s Vakufskom direkcijom potvrdimo naše opredjeljenje i zajednički rad.“

Prisutnima se potom obratio mr. hfz. Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije, pohvalivši dosadašnju saradnju IZ-a i Generalnog komiteta za vakuf iz Kuvajta, uključujući pomoć djeci iz SŠ „Vladimir Nazor“, te Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka u FBiH“ pri bolnici Koševo. Takođe je najavio organizovanje dva seminara obuke za djelatnike u vakufu u sklopu saradnje s Komitetom iz Kuvajta, i to u decembru za sve glavne imame IZ-a u BiH-a, a u novembru i seminar u Makedoniji.

Dr. El-Hurafi: „Vakuf je ponos islama!“

Riječ je tada dobio uvaženi dr. Abdul-Muhsin El-Hurafi, koji je početak svog izlaganja posvetio razlozima dolaska u našu državu: „U BiH-a sam stigao iz Njemačke, a prije toga smo bili na Kosovu. Ovo nam je treća stanica, a kaže se da se najvažnije stvari ostavljaju za kraj. Posebno nas zanimaju zemlje Balkana koje su tek izašli iz velike krize. Znamo da je na ovim prostorima decenijama vladao komunizam, a nakon krvavog rata uništena je generalna infrastuktura, džamije, stambeni i zdravstveni objekti. Naša je obaveza da se brinemo za islamske zemlje, a kakav je tek onda slučaj i kako da se ne brinemo za prostor na kom žive naša braća, na kojem se željelo srušiti njihov islamski identitet! Prešli smo milje i milje i osjećaja ljubavi odgovornosti prema vama, i koliko god mi radili, osjećamo da ne radimo dovoljno. Hvala Allahu na svemu.“

Potom je cijenjeni predavač govorio nastanku i ulozi vakufa u islamskoj historiji: „Vakuf je civilizacijski pojam i tekovina, ponos islama koji je proistekao iz osjećaja odgovornosti spram novih generacija.

Vakuf nije poput zekata, tj. nije obavezno, već dobrovoljno davanje i strateško planiranje koje je prvi započeo naš Resulullah, sallallahu 'alejhi we sellem, povodom Omerovog pitanja na Hajberu. Omer ibn Hattab r.a. je došao Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao da mu je njegovo imanje u Hajberu najkorisnije i najdraže te zatražio savjet kako da ga učini trajnom sadakom. Poslanik s.a.v.s., mu je rekao da će najbolje učiniti ako ga izuzme iz svog posjeda i odredi da se u buduće neće moći “ni prodati, ni naslijediti, niti pokloniti”. Kada je saslušao savjet Poslanika s.a.v.s., Omer ibn Hattab r.a. određuje da se prihodi s njegovog imanja imaju koristiti za potrebe: siromaha, njegove rodbine, otkup robova, za ratnike, putnike i goste, a nema grijeha ni da upravnik koristi prihode za svoju ishranu na umjeren način kao i da nahrani svog prijatelja.

Odgovorom Poslanika s.a.v.s., na upit Omera ibn Hattaba r.a. udareni su temelji institucije vakufa, i od tog se dana pojam vakufa počeo primijenjivati u tolikoj mjeri da niko od ashaba nije preselio na ahiret, a da iza sebe nije ostavio manji ili veći vakuf.

Primjer vakufa je poput primjera trajne sadake koja kontinuirano teče kroz vrijeme. Taj trud koji se uloži u ahiretsku banku donosi sigurnu i trajnu dobit.

Od vremena ashaba, dinastija Abbasija i Ummejada, pa sve do Memluka i Osmanske države, postoje razni oblici i forme vakufa: ekonomski (vakuf za jetime i ženidbu), obrazovni (škole, džamije, medrese), zdravstveni (liječenje).“

Vakufi za mačke, ptice selice, i ostarjele konje

Dr. El-Hurafi je potom spomenuo zanimljive i rijetko poznate vrste vakufa: „Postojao je vakuf posuđa. Naime, nekada se je posuđe pravilo od gline, tako da ukoliko bi neko dijete razbilo posudu, a da ga ne bi grdili roditelji, moglo je da ode u posebne trgovine gdje bi dobilo novu posudu.

Takođe, postojali su vakufi za pse lutalice, mačke, pa čak i ptice selice kojima bi se iz vakufa obezbjedila hrana i voda. Muslimani su dakle i ptice ugošćavali i o njima brinuli, a ne kao danas ubijali ih i protjerivali.

Postojao je i vakuf za konje koji su išli u džihad, a ostarili su i nemoćni za rad. Islam je i njima posvetio pažnju, jer je naša vjera – vjera samilosti i blagosti. Vakuf obuhvata sve dijelove života, i pruža lijepu sliku o našoj vjeri, različitu od one koju odašilju zlonamjerni mediji. “

GK za vakuf Kuvajta obuhvata 21 službu

U nastavku predavanja je uvaženi profesor govorio o radu Generalnog Komiteta za vakuf iz Kuvajta, organizacije na čijem se čelu nalazi:

„Generalni komitet za vakufe iz Kuvajta je humanitarna organizacija osnovan od strane Vlade Kuvajte koja i snosi sve njegove troškove, premda je dozvoljeno u tu svrhu koristiti i vakufska sredstva. Komitet obuhvata 21 službu, podijeljenu u 4 sektora. U islamskom svijetu danas ne postoji tako cjelovita i organizovana institucija za brigu o vakufu.

Službe uključuju:

- Sektor generalnog sekretara, koji između ostalog uključuje: Službu za zakonsko-pravna i šerijatska pitanja, Služba za kontrolu i reviziju, Tehnički ured, Administrativni ured.

- Sektor investiranja, uključujući Službe za nekretnine te novčane investicija, te upravljanje investicijama.

- Sektor za korištenje vakufskih sredstava u koji se podnose i zahtjevi za pomoć, te stotine projekata iz svih krajeva svijeta. Ovaj sektor uključuje odsjeke za Kur'an, da'wu, socijalni razvoj, hadždž i umru, ishranu, centar za autizam, džamije i obrazovne institucije. Takođe, projekti od kojih koristi imaju i nemuslimani, poput humanitarnih projekata izgradnje bolnica i lječilišta.

- Sektor upravljanja koji između ostalog obuhvata Službu za angažovanje novih kadrova, Informatičku službu i tehničku podršku. Generalni komitet ima i svoju web-stranicu: www.awqaf.org, na koju se također može uplatiti donacija. Takođe, 2 puta godišnje organizujemo seminare na temu vakufa u Kuvajtu, te 2 puta van Kuvajta.“

Oblasti buduće saradnje

Potom je riječ dobio Mensur Es-Sakabi, koji je rekao govorio o postanku samog Komiteta: „Kao prvo, Generalni Komitet za vakufe je osnovan 1993. i zadužen je da bude koordinator za vakufska pitanja u islamskom svijetu. Od naših trenutnih aktivnosti, spomenut ćemo samo neke:

- izdavanje leksikon o osobama vezanim za djelatnike vakufa,

- Atlas vakufa,

- Otvaranje Centra za nauke o vakufu,

- Forum za pitanja vakufa.

Od aktivnosti vezanih za BiH-a, spomenut ću 5 područja za koja smo zainteresovani:

- Prijenos i razmjena vakufskih iskustava;

- Obučavanje i obuka djelatnika u vakufu; na tom planu organizovat ćemo seminare u novembru u Makedoniji, te u decembru u BiH-a.

- Magazin – časopis Awqaf je polugodišnji časopis koji objavljuje naučne radove i studije iz oblasti problematike vakufa, te vas ovim putem pozivam ukoliko ste zainteresovani da pošaljete svoje radove.

- Podrška postdiplomskih studija u oblasti vakufa. Na našoj web-stranici možete naći sve podatke o magistarskim i doktorskim studijama iz oblasti vakufa.

- Međunarodno takmičenje za vakufske studije. Ovo je 8. krug takmičenja čija su vrata otvorena za učešće naučnika iz cijelog svijeta. Teme ovog kruga su: „Vraćanje oduzetih i izgubljenih vakufa“, te „Vakuf i islamsko jedinstvo“. Prva nagrada je 10.000 dolara, druga 7.000, treća 5.000.“

Na samom kraju programa, prigodne poklone gostima iz Kuvajta su uručili Mensur Pašalić ispred Udruženja ilmijje, te Senaid Zaimović ispred Vakufske direkcije.

Nedim Botić