U izdanju BZK „PREPOROD“ Općinski odbor Gradačac u aprilu 2014. godine izašla je iz štampe nova knjiga o vakufima u BiH pod naslovom „VAKUF BEGOVSKE PORODICE GRADAŠČEVIĆ“ autora mr. Nusret ef. Kujrakovića, glavnog imama MIZ Gradačac. Autor knjige obrađuje vakuf Gradaščevića od njegova utemeljenja do nacionalizacije. Posebnu pažnju autor je posvetio mogućnostima i modalitetima revitalizacije ovog vakufa i izgradnji vakufskog kompleksa Gradaščevića u blizini Husein-kapetanove džamije. Recezent knjige je prof.dr. Lamija Hadžiosmanović.