Zbog nastale situacije u BiH, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH donijela je Odluku o poništavanju konkursa za prijem knjigovođe broj 03-1-318/20 od dana 24.02.2020. godine, koji je objavljen u Islamskim informativnim novinama Preporod broj 06/1160 od dana 15.03.2020. godine.

Ukoliko u međuvremenu na adresu Vakufske direkcije dođe prijava na konkurs ista će biti vraćena osobi koja je dostavila prijavu. Sve eventualne dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti putem telefona Vakufske direkcije (033/200-355).