Studenti Fakulteta islamskih nauka na predmetu Praktikum organiziraju akciju čišćenja Gazi Isa-begovog vakufa na Darivi. Akcija će biti održana u nedjelju 6.5.2018. godine. Molimo sve zainteresirane da se na vrijeme prijave organizatorima.

Uvakufi slobodno vrijeme-oživi vakuf Isa-bega Ishakovića