Od 2013. godine godine Vakufska direkcija je uvela i malo osvježenje kada su u pitanju sadržaji manifestacije „Dani vakufa“. Naime, uveden je izbor najistaknutijeg vakifa u godini koja je prethodila. Tako, na prijedlog muftijstava Komisija koju formira Upravni odbor Vakufske direkcije, bira između osam predloženih vakifa. Vakifi mogu biti fizička i pravna lica.

Kandidirat se može vakif ili vakifa, zatim lice koje je ličnim i profesionalnim angažmanom dalo doprinos vraćanju oduzetih vakufa, inoviralo ili iniciralo značajna poboljšanja u unapređenju rada postojećih vakufa, doprinijelo njihovom očuvanju, administrativnom uređenju i svojim pisanim radnjama o vakufu, naučno-istraživačkim, nastavničkim i medijskim angažmanom značajno doprinijelo u edukaciji, podizanju svijesti o značaju vakufa i afirmaciji ideje uvakufljavanja.

Čast da bude ovogodišnji laureat pripala je gospodinu Hamdi Ibreljiću iz Busovače. Hamdo Ibreljić rođen je u Živčićima, Općina Fojnica. Oženjen je i otac je šestero djece, 4 sina i 2 kćerke. Vlasnik je firme "Tamex" koja se bavi preradom i proizvodnjom polufabrikata i gotovih proizvoda od drveta. Firma ima 300 uposlenika i skoro u potpunosti je  izvozno orjentisana.

Između mnogobrojnih dobrih dijela koja se vežu za ovog vakifa karakteristična su izgradnja džamije u Živčićima kod Busovače, temeljita obnova i rekonstrukcija turbeta u Busovači, donaciju za izgradnju zgrade sjedišta Rijaseta IZ- e, te konstantna pomoć Elči – Ibrahim pašinoj medresi u Travniku.  Donirao je neophodna sredstva za početak rada dislocirane nastave FIN-a u Travniku. Pored navedenog učesnik je u izgradnji džamija, puteva i česmi u Busovači, Bilalovacu, Milodražu, Podlugovima idr. Plaketu ovogodišnjem laureatu predao je izaslanik reisu-l-uieme, sarajevski muftija Husein ef. Smajić. Hadžija Hamdo Ibreljić zahvalio se ovom prilikom na izboru i plaketi koja mu je dodijeljena. Posebno se zahvalio svojoj porodici koja mu je bila podrška i oslonac u činjenju hajrata.