Kuvajt, 19 i 20. novembra 2018. Pod pokroviteljstvom prestolonasljednika Kuvajta, šejha Nevvafa el-Ahmeda el-Džabira es-Sabaha, a u organizaciji Ministarstva vakufa i Generalnog sekretarijata za vakufe, u Kuvajtu je 19. i 20.11.2018. godine, organizirana konferencija na temu „25 godina u službi vakufa, 1993-2018“.

Na konferenciji je bio prisutan veliki broj delegacija iz čitavog svijeta, a među njima i predsjednici Mešihata IZ-e u Hrvatskoj, Sloveniji kao i predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji, zatim mr.hfz. Mensur Malkić te izaslanik Reisu-l-uleme dr. Senaid Zajimović.

Na svečanosti otvaranja konferencije prisutnima su se obratili: ministar pravde i vakufa Kuvajta dr. Fehd Muhamed El-Afasi i generalni sekretar Generalnog sekretarijata za vakufe dr. Muhamed El-Dželahime.

Islamska zajednica u BiH putem Vakufske direkcije realizira veliki broj projekata sa Generalnim sekretarijatom za vakufe Države Kuvajt. Među najnovijim projektima su džamije i islamski centri u Goraždu, Zavidovićima i Cazinu te projekti sanacije i adaptacije muškog dijela Gazi

Husrevbegove medrese i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Svi ovi projekti biće otvoreni u aprilu 2019. u sklopu manifestacije Dani vakufa 2019.

Na konferenciji su učestvovali brojni učenjaci i intelektualci iz Kuvajta, Bahrejna, Saudijske Arabije, Turske, Emirata, Frnacuske, Kirgizije i drugih zemalja.

Među brojnim referatima bio je i referat hfz. Mr. Mensura Malkića pod nazivom „Gazi Husrevbegov vakuf i njegova medresa“. U svom referatu hafiz

Malkić je pojasnio važnost Gazi Husrev-begovog vakufa u nastanku i urbanizaciji Sarajeva, a posebno je govorio o medresi i njenoj historijskoj ulozi za Bošnjake i misiju Islamske zajednice.

Delegacija Islamske zajednice u BiH iskoristila je priliku i održala radne sastanke sa pojedincima i predstavnicima institucija s kojima već tradicionalno realizira veliki broj projekata. Tom prilikom su prenijeli selame i zahvalnost reisu-l-uleme dr. Husejna Kavazovića i predali njegov zvaničan poziv ministru vakufa da u aprilu mjesecu posjeti Islamsku zajednicu. Država Kuvajt je veliki prijatelj Bosni i Hercegovini i Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici islamske zajednice sastali su se i sa novim ambasadorom države Bosne i Hercegovine u Kuvajtu, Njegovom ekselencijom dr. Sanjin Halimovićem i poželjeli mu uspješan mandat.