Sarajevo će u januaru iduće godine biti domaćin regionalnog skupa posvećenog vakufima. Organizator konferencije je Vakufska direkcija BiH. Na konferenciji će se razgovarati o tome i šta se može uraditi da institucija vakufa opstane, uprkos svemu što ju je uništavalo.

- Namjeravamo okupiti aktiviste koji se na balkanskim prostorima, u Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Turskoj... bave vakufima, objašnjava Senaid Zajimović, ne skrivajući krajnji cilj: - Ne samo se još više edukcirati i informisati o stanju u ovoj oblasti nego i pripremiti strategiju zajedničkog nastupa pred međunarodnom zajednicom.

Razloga za to je jako mnogo, a povezani su gotovo istim nitima i za prošlost i za sadašnjost, ali i za budućnost ljudi na Balkanu.

- Sticajem poznatih okolnosti, vakufi su gotovo u najvećem procentu dio osmanskog naslijeđa. U mnogim slučajevima je riječ o jednim te istim vakifima koji su svoje zadužbine dizali po cijelom Osmanskom carstvu. Nerijetko su u pitanju objekti građeni na isti način, čak i istom rukom, a svaki od njih je različite sudbine. Od vremena njihovog nastanka, Balkan je pretrpio brojne promjene, prirodne, historijske, političke i sigurno će biti zanimljivo čuti kakvo je stanje u toj oblasti, ali i šta se može uraditi da institucija vakufa opstane, uprkos svemu što ju je uništavalo i uništava, kazuje Zajimović, nadajući se da će konferencija dati osnove zajedničkoj strategiji za afirmaciju vakufa.