Sarajevo, 19. maj 2014. (MINA) - Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je planirala održati manifestaciju „Dani vakufa 2014“ u periodu od 22. do 30. maja sa raznolikim i značajnim sadržajnim programima u Sarajevu, Tešnju i Foči.

S obzirom na katastrofalne poplave koje su zadesile našu zemlju i ugrozile veliki broj stanovništva kojem je potrebna hitna pomoć na zbrinjavanju, Vakufska direkcija je odlučila odgoditi pomenutu manifestaciju i sve svoje ljudske i druge resurse uključiti u pružanje neophodne pomoći ugroženom stanovništvu.

Vakufska direkcija smatra da je trenutno potrebniji angažman na pružanju pomoći stanovništvu koje je nastradalo usljed velikih poplava i to je jedini razlog što se odgađa ova tradicionalna i značajna manifestacija. O novom terminu održavanja javnost će biti blagovremeno obavještena.

Vakufska direkcija apeluje na sve oni koji nisu pogođeni nedaćama, a u mogućnosti su pomoći, da se hitno uključe u pružanje najneophodnije pomoći i iskažu punu solidarnost s nastradalim.