Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH, u saradnji s Muftijstvom tuzlanskim, organizirala je 14. decembra savjetovanje o vakufima za predstavnike medžlisa sa područja Muftiluka tuzlanskog na teme:

1. Investiranje u vakufe-iskustva, modaliteti i procedure

2. Aktuelna pravna problematika iz oblasti vakufa

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je u svome obraćanju istakao da je važno unaprijeđivati i razvijati vakufe jer je njihova svrha da koriste ljudima.

Direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović je govoreći o investiranju u vakufe, te o iskustvima i modalitetima rada na tom polju, istakao kako su u proteklim sistemima vakufi bivali oštećeni i rušeni, ali su u isto vrijeme i ponovo građeni i obnavljani, pri čemu su korišteni različiti vidovi investiranja.

O aktuelnoj pravnoj problematici u vezi s vakufima govorio je Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije. U toku ovog izalaganja utvrđene su aktivnosti koje su dosad provođene vezano za upravljanje i raspolaganje vakufskom imovinom, te aktivnosti koje treba provesti u narednom periodu. Poseban akcenat je dat na završetak projekta popisa i evidencije vakufske imovine, usklađivanje vlasničke indikacije za vakufsku imovinu u skladu sa Odlukom Rijaseta, učestvovanje u postupcima koji se odnose na vakufsku imovinu, legalizaciju vakufskih objekata i dr.

Tokom seminara, predstavnici medžlisa su izložili probleme s kojima se susreću na terenu, kao i svoje inicijative i prijedloge.