Vakufska direkcija u sklopu svojih redovnih aktivnosti na kraju kalendarske godine u saradnji sa muftijstvima organizira savjetovanja za predstavnike svih medžlisa na aktuelne teme iz oblasti vakufa. U toku savjetovanja obradi se nekoliko tema, a ove godine savjetovanje se organizira u cilju razmjene mišljenja i iskustva na dvije teme i to:

  1. 1. Zaštita vakufske imovine kroz postojeće zakonske propise i normativne akte Islamske zajednice
  2. 2. Realizacija projekata s ciljem materijalnog jačanja Islamske zajednice, ogledni primjer: "Kultivisanje vakufskog zemljišta"

U tom kontesktu Vakufska direkcija je u saradnji sa Muftijstvom bihaćkim 04.12.2019. godine održala prvo savjetovanje. Savjetovanje je održano u prostorijama Muftijstva bihaćkog, na kojem su uzeli učešće predstavnici svih medžlisa sa područja ovog muftijstva.

U prvom dijelu savjetovanja prisutnim se obratio Muftija bihaćki koji je zaželio dobrodošlicu prisutnim te tom prilikom ukazao na značaj vakufa i obavezu svih nas da radimo na unapređenju i zaštiti vakufske imovine. Nakon Muftije prisutnim se obratio direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović, koji je prisutne upoznao o nekim aktivnostima Vakufske direkcije koje su realizirane u toku godine i koje se planiraju za narednu godinu.

O temi Zaštita vakufske imovine kroz postojeće zakonske propise i normativne akte Islamske zajednice govorio je Huso Salihović, rukovodilac odjela za pravne, fnansijske opće poslove Vakufske direkcije. Tom prilikom poseban akcenat je dat na obaveze organa i ustanova Islamske zajenice u BiH koje upravljaju vakufskom imovinom na terenu, o poduzimanju pojedinih radnji vezano za vakufsku imovinu. Te obaveze se odnose kako na zakonske obaveze tako i na obaveze koje su proistekle iz nekih od normativnih akata Islamske zajednice u BiH koja tretiraju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Na temu Realizacija projekata s ciljem materijalnog jačanja Islamske zajednice, ogledni primjer: "Kultivisanje vakufskog zemljišta" govorio je Omer Camić, glavni imam Medžlisa IZ Bijeljina. Glavni imam Medžlisa IZ Bijeljina je kroz svoju prezentaciju pokazao praktičan primjer kultivisanja vakufske parcele, te ostvarivanja prihoda od ovog načina iskorištavanja vakufske imovine. Kultivisanje vakufske imovine na primjeru Medžlisa IZ Bijeljina je primjer dobre saradnje Vakufske direkcije i Medžlisa IZ Bijeljina, te primjer dobrog iskorištavanja potencijala vakufske imovine.

Vakufska direkcija će do kraja mjeseca decembra organizirati savjetovanja i u ostalim muftijstvima.