Rijaset Islamske zajednice u BiH je na svojoj 12. sjednici, održanoj 26. juna 2014. godine, na prijedlog Vakufske direkcije, donio Pravila o pravnom statusu i uvakufljenju imovine u bošnjačkoj dijaspori.

Donesenim Pravilima se uređuje pravni status vakufske imovine u bošnjačkoj dijaspori, način uvakufljenja vakufske imovine u dijaspori, način upravljanja vakufskom imovinom u dijaspori,  vođenje evidencije vakufske imovine u dijaspori i sl.

Pod dijasporom koja je predmet Pravila se podrazumjeva bošnjačka iseljenička populacija koja je definisana Ustavom Islamske zajednice  u Bosni i Hercegovini.

 

Naime, zbog ukazane potrebe i sve češćih pitanja iz bošnjačke dijaspore, a vezano za utvrđivanje pravnog statusa vakufske imovine u dijaspori, Upravni odbor Vakufske direkcije je na svojoj 33. sjednici, održanoj 26. septembra 2012. godine, a na prijedlog direktora, raspravljao po ovom pitanju. 

Nakon rasprave na Upravnom odboru, Vakufska direkcija je izradila prednacrt Pravila o pravnom statusu vakufske imovine u dijaspori. Upravni odbor je 07. novembra 2012. godine predložena pravila usvojio u formi prednacrta.

Vakufska direkcija je 31. oktobra 2012. godine donijela Odluku kojom je otvorena javna rasprava za utvrđivanje statusa vakufske imovine u dijaspori. Odlukom je definisano da sve zainteresirane ustanove Islamske zajednice u BiH i dijaspori, kao i svi uposlenici Islamske zajednice u BiH i dijaspori imaju pravo i obavezu da Vakufskoj direkciji dostave mišljenje i stavove povodom utvrđivanja statusa vakufske imovine u dijaspori.

Vakufska direkcija je otvorila javnu raspravu povodom ovog pitanja i ostavila određeni period za dostavljanje prijedloga, primjedbi i sugestija.

Na adresu Vakufske direkcije pristiglo je određen broj prijedloga. Direktor Vakufske direkcije je prilikom posjete dijaspori upoznavao džemate sa prijedlogom pravila i šta ista podrazumjevaju. Uz prisustvo direktora Vakufske direkcije u određenim džematima su održane rasprave, na licu mjesta se napravio uvid u stanje vakufske imovine.

Nakon završene javne rasprave i učešća organa Islamske zajednice iz bošnjačke dijaspore, Upravni odbor je na sjednici održanoj 23. jula 2013. godine utvrdio prijedlog Pravila koji je potom ponovo upućen u javnu raspravu. Budući da primjedbi i sugestija tom prilikom nije bilo, Upravni odbor Vakufske direkcije je na svojoj sjednici, održanoj 13. februara 2014. godine, utvrdio Pravila o pravnom statusu i uvakufljenju imovine u bošnjačkoj dijaspori koja su potom dostavljena Rijasetu na razmatranje i usvajanje.