Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a na osnovu upita Investitora, Medžlisa Islamske Zajednice Foča, 15. decembra 2015. godine izdaje Instrukciju za izradu projekta oslikavanja Aladža dćžamije u Foči pod brojem 17/1.25-624-725-6/2015.

Po prijemu Instrukcije, Investitor zadužuje, preduzeće Arhiplus d.o.o. iz Mostara, da provede postupak po istoj. Arhiplus izdaje Rješenje o imenovanju Umjetničkog savjeta i projektnog tima za izradu projekta oslikavanja objekta Aladža džamije. Nakon provedenih obimnih istražnih i pripremnih radova, analize pronađenih originalnih elemenata sa tragovima oslikavanja, te proučavanja starih fotografija, naučnih publikacija i ostale dostupne literature, a uz permanentnu i nesebičnu pomoć stručnjaka iz ove oblasti iz Republike Turske pristupilo se izradi Projekta oslikavanja, od strane firme Arhiplus d.o.o. iz Mostara. Analizirana je skala boja korištenih u 16. stoljeću, te proučena pomenuta dokumentacija, a potom su šifre boja uvrštene u projekat.

Po završetku projekta, a shodno uputama iz Instrukcije, Projektant je poslao obavjest Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske o završetku projekta, kojom prilikom je i dostavljen jedan primjerak projekta.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH odlukom broj 090-PO-93/17, a po uvidu u reference izvođača i sam projekat, odobrava turskim stručnjacima restauratorima izvođenje radova na oslikavanju objekta.

Generalna direkcija za vakufe Republike Turske u saradnji sa svojim partnerima iz Islamske zajednice u BiH realizirala je rekonstrukciju džamije, a u toku je njeno oslikavanje. Radovi na oslikavanju vrše se u skladu sa urađenim projektom.

Ova građevina, koja je jedna od najljepših kulturnih spomenika iz Osmanskog perioda u BiH, sravnjena je sa zemljom u ratnoj stihiji. Ovdje nije riječ o restauraciji postojećeg kulturnog spomenika. Ovdje se radi o nastojanju ponovnog oživljavanja, vraćanja u život kroz rekonstrukciju (ponovnu izgradnju) izvornog izgleda potpuno uništene građevine. Neupitno je da na tek izgrađenim površinama kamena i maltera svježa-fresh boja ima drugačiji akcenat. Međutim, sve faze Projekta oslikavanja još uvijek nisu okončane. Kamo sreće da je moguće na novoizgrađeno zdanje prenijeti sve one tragove koji su bili vidljivi kroz historiju od oko četiri stoljeća koliko je ova građevina, prije rušenja, postojala.

Oslikavanje sprovode iskusni konzervatori restauratori koji su svoje obrazovanje u oblasti restauracije stekli u Turskoj. Nadzor svih pomenutih radova oslikavanja vrše eksperti Generalne direkcije za vakufe.


Generalna direkcija za vakufe Republike Turske