U subotu 9. aprila 2016. godine u Dubrovniku Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije u saradnji sa Vakufskom direkcijom organiziralo je tribinu pod nazivom „Posljedice primjene Zakon o premjeru i katastru RS i Zakon o porezu na nepokretnosti RS, na imovinu Bošnjaka“.

Na području Dubrovnika živi oko 3500 Bošnjaka, većina ih je porijeklom iz Istočne Hercegovine gdje imaju zemlju i nekretnine. Direktor Vakufske direkcije Dr Senaid Zajimović i Huso Salihović, pravnik, u svojim su izlaganjima upoznali prisutne o ovim zakonima u Republici Srpskoj, svim skrivenim i opasnim posljedicama koje nose ovi zakoni ali su spomenuli i pozitivne strane zakona. Senaid Zajimović govorio je o važnosti uloge Bošnjaka u realizaciji ovih zakona pri čemu je istakao da je važno da svaki Bošnjak uzme aktivnu ulogu u zaštiti svoje imovine i da poduzme sve radnje koje za cilj imaju zaštitu imovine, te da Islamska zajednica apeluje da svaki Bošnjak sačuva svoju imovinu i da je uknjiži na svoje ime.

Nakon dr. Zajimovića, prisutnim se obratio dr. Edin Ramić, ministar za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH koji je istakao da se naši zastupnici maksimalno trude da zakonski propisi koji se donose u RS budu što povoljniji i bolji za Bošnjake, ali isto tako je važno da Bošnjaci moraju uzeti aktivnu ulogu i da neće niko obavljati njihov posao u predmetima koji se odnose na njihove nekretnine, već da to oni moraju uraditi.

Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Dubrovnik Fehim Vukotić istakao je: “ Ovo je vrlo značajna tema pogotovo za nas Bošnjake porijeklom iz Istočne Hercegovine gdje imamo svoju imovinu i koju održavamo. Shvatili smo da je neophodno da budemo uključeni u proces izlaganja katastra jer samo tako možemo spriječiti zloupotrebu i otimačinu. Zahvaljujem se Vakufskoj direkciji na čelu sa direktorom Zajimovićem.”