Razvoj, upravljanje i inovacije u oblasti vakufa za buduće generacije

Kuala Lumpur, 10-13. novembar, 2019. Na poziv Međunarodnog univerziteta Al-Madinah iz Kuala Lumpura direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović prisustvovao je Sedmoj globalnoj konferenciji o vakufima koja je ove godine bila posvećena novim pristupima u oblasti upravljanja vakufima i iznalaženju prilika za zapošljavanje mladih generacija.

Ova konferencija je poznata po velikom broju učesnika iz velikog broja zemalja i po tome što tretira novi pristup u razvoju, upravljanju i tretiranju vakufa. U izlaganju referata učestvuju stručnjaci iz različitih oblasti, iz bankarskog sektora, iz ekonomije, državnih struktura, islamskih organizacija - iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Vizija globalne konferencije o vakufima je da na jednom mjestu okupi svjetski priznate stručnjake, akademske radnike, zatim one u čijim rukama je moć odlučivanja, kao i one koji praktično realiziraju projekte na terenu, da istraže i ispitaju nove pristupe, izazove i prilike za razvoj vakufa na globalnom nivou. Konferencija služi kao platforma za istraživanje granica, novih pristupa razvoju vakufa, novih inicijativa i napretka u upravljanju vakufima nudeći nove mogućnosti u islamskom i socijalno finansijskom sektoru.

Tokom tri radna dana tretirane su sljedeće teme i oblasti: Održivost vakufa kroz stoljeća, uloga vakufa u razvoju globalne islamske ekonomije, vakufi i upošljavanje mladih, iskustvo IDB u inovacijama i razvoju vakufa, komparacija između zadužbina u Oksfordu i islamskih vakufa, iskustva, razvoj i perspektive vakufa u Aziji, Africi, Americi, Bliskom istoku i Europi, regionalna iskustva u jačanju vakufa i svijesti o vakufima putem edukativnog sistema, vakufi i inovacije u digitalnoj tehnologiji, dobar sistem upravljanja i njegova primjena u oblasti vakufa, transparentnost i kredibilitet u upravljanju vakufima. Pored izloženih tema organizirane su i mnoge paralelne sesije koje uključuju teme poput pravnog okvira za vakufe, vakuf kao socijalno preduzeće, vakufi i digitalna tehnologija.

Dr. Zajimović prezentirao je naučni rad na temu Kultivisanje vakufskog zemljišta s ciljem jačanja lokalne ekonomije i upošljavanja mladih. U svom radu direktor Zajimović posebno se osvrnuo na projekte zasada deficitarnih kultura i na proizvodnju voća i povrća koja ima za cilj pomoći kako medžlisima IZ tako i lokalnim zajednicama. Posebno je naglasio potrebu upošljavanja mladih. Zemlja u Bosni i Hercegovini je pogodna za uzgoj i proizvodnju različitih kultura. Jačanjem lokalne ekonomije jačamo svoju državu i postajemo ekonomski i politički neovisni od drugih.

Nakon konferencije, dr. Zajimovic je imao priliku u sjedištu kompanije „Finterra Technologies“ u krugu odabranih privrednika, a na poziv izvršnog direktora dr. Mazlan bin Ahmad-a da prezentira rad Vakufske direkcije u BiH i pobliže upozna prisutne goste sa ulogom vakufa, mogućnostima upošljavanja mladih te iskustvima u upravljanju vakufima u zemlji kao što je BiH. Prisutni gosti su nakon odlično ocjenjene prezentacije pogledali i video prilog o historijatu, trenutnom stanju i perspektivi vakufa u BiH.

Tokom boravka u Maleziji upriličena je i posjeta ambasadoru BiH u Maleziji, NJ.E. Emiru Hadžikaduniću gdje se razgovaralo o mogućnostima saradnje institucija vakufa iz Malezije sa Vakufskom direkcijom IZ u BiH.