Trenutno stanje i perspektive vakufa u BiH bila je tema održanog seminara ili bolje reći savjetovanja u bihaćkom muftijstvu kojeg je u svojstvu domaćina otvorio muftija Hasan ef. Makić. Svoja zapažanja o vakufskoj imovini predstavili su Mr. Senaid Zajimović direktor vakufske dorekcije, Esad Hrvačić-pravnik direkcije, Šahin Kerla-direktor fonda Bošnjaci, te Arnel Grbić-administrator u vakufskoj direkciji.

Prema iskazima ovih ljudi, stanje u BiH i vakufskoj imovini više je nego alarmantno. S toga je nakon preporuka i uputstava dogovoreno da se otpočne sa ostvarivanjem ciljeva i to prije svega nakon donošenja Zakona o restituciji da se pritekne vraćanju vakufske imovine. Slijedeći ciljevi su: zaštita vakufske imovine, obnova i rekonstrukcija vraćenih objekata, popis i registracija objekata i imovine, te promocija novih vakufa i uvakufljivanja.

Nakon iznošenja pojedinačnih problema kojima se susreću medžlisi, dogovoreno je da se sugestijama i prijedlozima prema vakufskoj direkciji zajednički pokuša iznaći rješenje svakog problema. Tako je posebna pažnja skrenuta da se pristupi prikupljanju dokumentacije, izjava ili sjećanja pojedinaca o vakufskoj imovini kako bi se ista mogla i potraživati.

Prateći segment direkcije je i fond Bošnjaci koji je prema riječima njegovog diretktora Šahina Kerle veoma uspješan i koji je do sada stipendirao i pomagao više od 5000 učenika i studenata.

Prezentovana je i baza podataka od opšteg značaja, kao i vakufske imovine za svaki nivo od Rijaseta IZ u BiH pa sve do medžlisa.