Danas, 27.11.2012. u prostorijama Vakufske direkcije, direktor mr. Senaid Zajimović svečano je uručio vakufnamu vakifima Džemalu i Fizi Gojčinović, iz Vlasenice. Zbog starosti i bolesti vakifa vakufnamu je preuzeo njihov sin Kemal.

Džemal i Fiza Gojčinović su na račun vakufskog fonda za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata uplatili iznos od 7.000,00 KM. Namjera vakifa je da se uvakufljena sredstava utroše za izgradnju džamije u džematu Ilidža, MIZ Sarajevo.

Direktor Zajimović se zahvalio vakifima osobno ali i u ime Vakufske direkcije i Islamske zajednice. Istaknuo je da su vakifi kao džematlije pomenutog džemata osjetili potrebu da se shodno kur’anskim riječima: "Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udijelite dio onoga što vam je najdraže; a bilo što vi udijelite Allah će zasigurno to znati." odazovu pozivu Uzvišenog Allaha dž.š.

Mr. Senaid Zajimović je iskoristio ovu priliku te upoznao vakifa sa načinom na koji će biti distribuirana uvakufljena sredstva. Naime Direkcija će, poštujući volju vakifa, uvakufljena sredstva, putem Medžlisa IZ Sarajevo, proslijediti za potrebe izgradnje pomenute džamije. Vakufska direkcija koristi priliku da se zahvali vakifima i moli Allaha dž.š. da njihovo dobro djelo učini trajnim dobrom i da ih obilato nagradi. I poziva sve potencijalne vakife da ne žale svog imetka i da putem jednog od šest vakufskih fondova pomažu različite projekte i različite kategorije našeg društva.