U sklopu programa Promocije srednjeg islamskog puta, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u periodu od 6. do 15. janura 2012. godine, organizirao je seminar za određen broj profesora obrazovnih institucija Islamske zajednice u BiH,  kao i drugih zaposlenika IZ,  u Međunarodnom centru za promociju srednjeg islamskog puta u Kuvajtu

Poštovani,

U sklopu programa Promocije srednjeg islamskog puta, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u periodu od 6. do 15. janura 2012. godine, organizirao je seminar za određen broj profesora obrazovnih institucija Islamske zajednice u BiH,  kao i drugih zaposlenika IZ,  u Međunarodnom centru za promociju srednjeg islamskog puta u Kuvajtu.

Kao nastavak saradnje, u uzvratnoj posjeti IZ u BiH, u periodu 15. do 20. marta 2012. godine boravit će dr.sc. Osman Ahmed Abdurrahim Sayed, ekspert za promociju srednjeg puta, koji obnaša sljedeće funkcije: savjetnik zamjenika ministra vakufa u Kuvajtu, direktor Centra za šerijatsku regularnost pri kuvajtskom Ministarstvu vakufa i predavač na Međunarodnom centru za promociju srednjeg islamskog puta u Kuvajtu.

Obzirom da ste već upoznati sa posjetom imenovanog Vašoj medresi, odnosno fakultetu, ovom prilikom Vam u prilogu dostavljamo biografiju dr. Osmana na arapskom jeziku.

Es-selamu alejkum!