Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini može se pohvaliti velikim brojem vakifa, a kako je za Preporod.info kazao dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, u većini slučajeva se radi o novčanim sredstvima i nekretninama. 

Pojasnio je procedure pri uvakufljenju, a s ponosnom je istakao da je riječ o velikom broju muslimana koji se odluče da uvakufe svoju imovinu.

- Uvakufljenje nikad nije prestajalo. Kod Bošnjaka postoji duga tradicija vakufljenja i izdvajanja imovine za potrebe šire društvene zajednice. Kao članovi Islamske zajednice učestvuju u svim društveno korisnim projektima. Svakodnevno provodimo procedure vakufljenja nekretnina i pokretnih stvari. Pod pokretnim stvarima, između ostalog, podrazumijevamo i vakufljenje novčanih sredstava za potrebe izgradnje vakufskih objekata. Vakufska direkcija na zahtjev medžlisa za uvakufljenje novčanih sredstava izrađuje jedinstvenu vakufnamu koju izdaje vakifu kao potvrdu da su njegova sredstva zaprimljena i da će biti utrošena u jasno preciziranu svrhu. Svrhu i iznos vakif potvrđuje svojim potpisom. Njegovo uvakufljenje se potom evidentira u jedinstvenu knjigu vakifa koja se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Veliki je broj vakufnama i uvakufljenja u novčanom iznosu - kaže Zajimović.

Osvrnuo se i na proces uvakufljenja nekretnina.

- Kada je u pitanju uvakufljenje nekretnina, mi za svaku sjednicu Vijeća muftija pripremamo predmete uvakufljenja, jer konačnu saglasnost na uvakufljenje nekretnina daje Vijeće muftija. Pripremimo i do trideset predmeta uvakufljenja nekretnina. Kada je riječ o vrsti uvakufljenja, odnosno vrsti nekretnina koje se uvakufljuju, najčešće su predmet uvakufljenja zemljišne parcele, šume, kuće, stanovi i drugo. U najvećoj mjeri želja vakifa bude da određenu nekretninu odnosno svoj vakuf veže za džemat ili džamiju - dodaje on.

Napominje, da bi neko uvakufio nekretninu, on mora biti vlasnik sa pravom 1/1.

- To je osnovni i prvi uvjet. Dakle, da vakif uvakufljava nekretninu koja je njegovo vlasništvo i koja nema nikakvih tereta. Drugi uvjet jeste da je vakif potpuno pravno, odnosno poslovno sposoban, da je svjestan svog čina. Tu činjenicu provjeravamo kroz izjave vakifa koje su oni dužni dostaviti prilikom pokretanja procedure. Sljedeći uvjet je da, ukoliko želi, vakif precizira svrhu uvakufljenja. Naravno, vakif svoju nekretninu može uvakufiti općenito za potrebe rada i funkcionisanja džemata, medžlisa ili neke druge ustanove, ali može i specificirati svrhu, kao na primjer, da se prihod od te imovine ima trošiti u vjerske, obrazovne, humanitarne svrhe, za stipendiranje učenika ili studenata, za pomoć u liječenju, za održavanje džamije i drugo - navodi Zajimović.

Dodaje dalje da tokom procedure Vakufska direkcija provjerava sa vakifom, odnosno medžlisom, da li vakif ima saglasnost bračnog supružnika, da li se radi o imovini koja je njegovo lično vlasništvo pa ima apsolutno pravo raspolaganja ili se radi o bračnoj stečevini zbog čega mu treba saglasnost bračnog partnera.

- Osim navedenog, ukoliko ima punoljetnu djecu, postavlja se pitanje da li se djeca slažu sa uvakufljenjem. Sve su ovo stvari koje se provjere prije nego što predmet dođe na usvajanje, a sve s ciljem obazrivosti da se neko ne bi žalio na uvakufljenje u smislu da bi neko ko polaže pravo na toj nekretnini eventualno mogao biti spriječen od uživanja tog prava, što ni u kom slučaju ne želimo da se desi - ispričao je za Preporod.info dr. Zajimović.

(A.N./Preporod.info)