Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
294. Zejna Hadžan 21.03.2006. 550,00 KM za rekonstrukciju džamije u džematu Ljetinić, Medžlis IZ Tešanj
293. Zejna Hadžan, pred dušu muža 21.03.2006. 550,00 KM za rekonstrukciju džamije u džematu Ljetinić, Medžlis IZ Tešanj
292. Seid Turkeš 06.03.2006. 600,00 KM za rekonstrukciju krova džamije u Dž. Planjama, MIZ Tešanj
291. Husejn Kakeš 30.12.2005. 6.300,00 KM za instaliranje parnog grijanja u džamiji u Ahinbašićima, Boboj
290. Firma "Via Media" d.o.o. 28.12.2005. 1.000,00 KM za izgradnju džamije na Koševskom Brdu, Medžlis IZ Sarajevo
289. Firma "Bičakčić" d.o.o. 28.12.2005. 7.324,00 KM za izgradnju džamije na Koševskom Brdu, Medžlis IZ Sarajevo
288. Šemsudin Bećirović 24.11.2005. 3.000,00 KM za klima uređaj u džamiji u Brijesnici Velikoj, Medžlis IZ Doboj
287. Salih Grahić 24.11.2005. 25.740,00 KM za izgradnju munare džamije u džematu Pridjel, Medžlis IZ Doboj
286. Murvet Bajraktarević 24.11.2005. 53.000,00 KM za izgradnju džamije u Doboju, Medžlis IZ Doboj
285. Ibrahim Škrebo 24.11.2005. 43.000,00 KM za izgradnju džamije na području Medžlisa IZ Doboj
284. Mirsad Mujaković 04.10.2005. 7.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Plane, Medžlis IZ Doboj
283. Edin Porobić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
282. Esad Porobić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
281. Avdaga Mujkić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
280. Dalija Mujkić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
279. Rasim Mujkić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
278. Nuraga Omerašević 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
277. Ismet Parlić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
276. Safet Polić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
275. Adis Porobić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
274. Nusret Porobić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
273. Esad Dajkić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
272. Mujo Suljić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
271. Dževad Tursić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
270. Nisvet Zambaković 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
269. "Inoprorez" - Kakanj 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
268. "Jasmin - M" Zavidovići 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
267. "Ovako" - Sarajevo 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
266. "Saboss" - Sarajevo 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
265. Šefik Džaferović 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
264. Samet Asani 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
263. Sadik Asani 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
262. Rasema Zambaković 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
261. Ismet Mujanović 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
260. Zlatka Heldovac 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
259. Hašim Šogolj 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
258. Medina Šogolj 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
257. Began Čamdžić 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
256. Brajko i Šaha Hodžić 01.09.2005. preko 5.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
255. Abdulah Ćivić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
254. Hajrudin Ahmetlić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
253. Esad Ahmetović 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
252. Mevludin Bećiragić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
251. Besim Begić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
250. Ismet Begić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
249. Kasim Begić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
248. Salih Ćosić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
247. Sefir Heldovac 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
246. Zafir Heldovac 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
245. Rasim I Šahza Joldić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići