Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8543. Dubica Ibro i Šerifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8542. Salešević Ismet i Senada 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8541. Huskić Besim sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8540. Huskić Suvad i Mediha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8539. Musić Azem i Sabiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8538. Hajrić Suad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8537. Hodžić Izet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8536. Hodžić Amir 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8535. Hukanović Ferid 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8534. Hodžić Derviš 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8533. Hasanić Šefko 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8532. Kadirić Fuad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8531. Buljubašić Husein 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8530. Kerić Asim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8529. Kadirić Latif 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8528. Imamović Irhad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8527. Sinanović Enver 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8526. Kadirić Ilijaz 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8525. Kljajić Jasim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8524. Hasanić Edin 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8523. Musić Dursum 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8522. Buljubašić Suad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8521. Buljubašić Ibrahim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8520. Imamović Subha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8519. Imamović Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8518. Kadirić Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8517. Buljubašić Rifet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8516. Kadirić Rifet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8515. Baltić Šefik 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8514. Hodžić Ismet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8513. Karalić Atifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rada Medžlisa IZ-e Maglaj, te održavanje džamija, mezaristana i dr. potrebe Medžlisa IZ-e Maglaj
8512. Bejzić Sejad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rada Vjerskoprosvjetnog fonda Medžlisa IZ-e Maglaj i dr. potrebe Medžlisa IZ-e Maglaj
8511. Burnić Izet sa djecom 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije i džemata Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
8510. Hadžić Ismet 2018 1.000,00 KM Za potrebe mektepskog fonda u džematu Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
8509. Mujanović Safeta 2018 10.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Srnice Gornje, MIZ Gradačac
8508. Serdarević Ahmed 2018 590 knjiga u 520 naslova Za potrebe biblioteke Medžlisa IZ Fojnica
8507. Bačinović Armin 2018 2.000,00 KM Za potrebe postavljanja stolarije na džamiji džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8506. Kakeš Husein 2018 4.100,00 KM Za potrebe džamije džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8505. Kakeš Amira 2018 5.900,00 KM Za potrebe džamije džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8504. Bećirović Ešefa 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8503. Bijedić Muharem i Emina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8502. Džino Ekrem i Orhan 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8501. Arslanagić Ajas i Behija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8500. Spahović Suad i Suada 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8499. Kočo Kasim i Zahida 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8498. Alijagić Muamer i Edina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8497. Babović Muhamed i Advija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8496. Ćatović Edin i Edina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8495. Velijević Mirsad 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8494. Busuladžić Sead 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje