Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8544. Dubica Ibro i Šerifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8543. Salešević Ismet i Senada 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8542. Huskić Besim sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8541. Huskić Suvad i Mediha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8540. Musić Azem i Sabiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8539. Hajrić Suad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8538. Hodžić Izet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8537. Hodžić Amir 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8536. Hukanović Ferid 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8535. Hodžić Derviš 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8534. Hasanić Šefko 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8533. Kadirić Fuad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8532. Buljubašić Husein 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8531. Kerić Asim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8530. Kadirić Latif 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8529. Imamović Irhad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8528. Sinanović Enver 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8527. Kadirić Ilijaz 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8526. Kljajić Jasim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8525. Hasanić Edin 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8524. Musić Dursum 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8523. Buljubašić Suad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8522. Buljubašić Ibrahim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8521. Imamović Subha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8520. Imamović Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8519. Kadirić Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8518. Buljubašić Rifet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8517. Kadirić Rifet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8516. Baltić Šefik 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8515. Hodžić Ismet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8514. Karalić Atifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rada Medžlisa IZ-e Maglaj, te održavanje džamija, mezaristana i dr. potrebe Medžlisa IZ-e Maglaj
8513. Bejzić Sejad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rada Vjerskoprosvjetnog fonda Medžlisa IZ-e Maglaj i dr. potrebe Medžlisa IZ-e Maglaj
8512. Burnić Izet sa djecom 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije i džemata Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
8511. Hadžić Ismet 2018 1.000,00 KM Za potrebe mektepskog fonda u džematu Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
8510. Mujanović Safeta 2018 10.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Srnice Gornje, MIZ Gradačac
8509. Serdarević Ahmed 2018 590 knjiga u 520 naslova Za potrebe biblioteke Medžlisa IZ Fojnica
8508. Bačinović Armin 2018 2.000,00 KM Za potrebe postavljanja stolarije na džamiji džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8507. Kakeš Husein 2018 4.100,00 KM Za potrebe džamije džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8506. Kakeš Amira 2018 5.900,00 KM Za potrebe džamije džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8505. Bećirović Ešefa 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8504. Bijedić Muharem i Emina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8503. Džino Ekrem i Orhan 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8502. Arslanagić Ajas i Behija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8501. Spahović Suad i Suada 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8500. Kočo Kasim i Zahida 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8499. Alijagić Muamer i Edina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8498. Babović Muhamed i Advija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8497. Ćatović Edin i Edina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8496. Velijević Mirsad 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8495. Busuladžić Sead 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje