Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
244. Adem Karavdić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
243. Fehim Krajnić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
242. Ćazim Mejrić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
241. Ramiz Merdanović 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
240. Abid Merdić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
239. Rasim Mrkonjić 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
238. Ferid Mujanović 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
237. Ismet Bilajac 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
236. Ibrahim Mujanović 01.09.2005. preko 10.000,00 KM za izgradnju Gradske džamije u Zavidovićima, MIZ Zavidovići
235. Samir Hojkurić 06.08.2005. 1.200,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
234. Ekrem Karahodžić 06.08.2005. 2.100,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
233. Suad Mešić 06.08.2005. 3.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
232. Šemso Ahmić 25.08.2005. 8.000,00 KM za rekonstrukciju vakufskih objekata na području MIZ Doboj
231. Murvet Bajraktarević 25.08.2005. 22.400,00 KM za izgradnju munare u džematu Orašje, MIZ Doboj
230. Muharem Sejdić 25.08.2005. 13.000,00 KM za rekonstrukciju imamske kuće i džamije u Planama, MIZ Doboj
229. H.O.Human Apel Inter. Ur. Saraj 04.09.2005. 14.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
228. "Koteks" Tešanj 04.09.2005. 1.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
227. Šemsudin Mehmedović 04.09.2005. 500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
226. Mustafa Odobašić 04.09.2005. 500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
225. Ahmet Bajrić 04.09.2005. 500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
224. Selim Bajrić 04.09.2005. 600,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
223. Ševal Delić 04.09.2005. 550,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
222. Himzo Zilkić 04.09.2005. 1.110,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
221. Salih Zilkić 04.09.2005. 1.303,50 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
220. Bajro Trepčić 04.09.2005. 1.450,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
219. Hajrudin Salkanović 04.09.2005. 650,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
218. Fadil Salkanović 04.09.2005. 580,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
217. Kasim Sejdinović 04.09.2005. 650,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
216. Kasim Sadiković 04.09.2005. 750,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
215. Omer Rakman 04.09.2005. 630,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
214. Husein Rakman 04.09.2005. 727,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
213. Mahmut Rakman 04.09.2005. 1.250,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
212. Ferid Rakman 04.09.2005. 797,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
211. Osman Rakman 04.09.2005. 750,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
210. Almir Rakman 04.09.2005. 1.300,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
209. Emir Omić 04.09.2005. 1.200,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
208. Berzudin Omić 04.09.2005. 560,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
207. Ismet Omić 04.09.2005. 1.200,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
206. Adil Omić 04.09.2005. 694,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
205. Senad Omić 04.09.2005. 995,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
204. Avdo Omić 04.09.2005. 625,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
203. Salih Omić 04.09.2005. 570,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
202. Mirsad Omić 04.09.2005. 1.600,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
201. Jusuf Rakman 04.09.2005. 1.150,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
200. Mujo Muslija 04.09.2005. 550,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
199. Refik Muslija 04.09.2005. 610,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
198. Senad Muslija 04.09.2005. 620,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
197. Raza Muslija 04.09.2005. 1.300,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
196. Salih Muslija 04.09.2005. 500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj
195. Alija Muslija 04.09.2005. 500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Šije, MIZ Tešanj