Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8343. Mandžuka Hasija 2017 1.178,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8342. Krehmić Mirzet 2017 1.632,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8341. Huskić Ćazim 2017 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8340. Hodžić Šefik 2017 1.100,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8339. Hodžić Sakib 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8338. Hodžić Malik 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8337. Hodžić Ibrahim 2017 1.500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8336. Hodžić Hamida 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8335. Hodžić Hajrudin 2017 1.500,00 CHF Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8334. Hodžić Demir 2017 1.000,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8333. Hodžić Vahida 2017 1.300,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8332. Hodžić Omer 2017 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8331. Dubravić Elvedin 2017 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8330. Dubravić Bećir 2017 2.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8329. Dubravić Abdulvehab 2017 1.250,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8328. Delić Meho 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8327. Aganović Muhamed 2017 1.200,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8326. Omerika Ibro 2017 1.000,00 KM Za kupovinu rashladnih komora za gasulhanu Karađoz-begove džamije u Potocima, MIZ Mostar
8325. Sulejmanović Jasminka 2017 1.000,00 KM Za kupovinu rashladnih komora za gasulhanu Karađoz-begove džamije u Potocima, MIZ Mostar
8324. Alić Mejra 2017 1.000,00 KM Za potrebe nadogradnje džamije u džematu Škahovica, MIZ Gračanica
8323. Mahmutović Hašim 2017 3.600,00 KM Za potrebe uređenja mezarja u džematu Jelovče Selo, MIZ Gradačac
8322. Kavazović Ishak 2017 3.600,00 KM Za potrebe uređenja mezarja u džematu Jelovče Selo, MIZ Gradačac
8321. Kavazović Safeta 2017 2.000,00 KM Za potrebe adaptacije munare u džematu Bukva, MIZ Gradačac
8320. Tahirović Aida sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8319. Tahirović Mirsad sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8318. Tahirović Mensur sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8317. Tahirović Enes sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8316. Porodica Meškić 2017 1.200,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8315. Porodica Turčinović 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8314. Porodica Smajlović 2017 1.233,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8313. Porodica Smajlović 2017 1.175,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8312. Porodica Meškić 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8311. Porodica Čakrama 2017 1.300,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8310. Meškić Ramiz i Melka 2017 3.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8309. Isić Samir i Nezira 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8308. Alić Zehrid i Šemsa 2017 1.110,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8307. Velić Edis i Vernesa 2017 1.425,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8306. Meškić Nijaz i Fahira 2017 2.625,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8305. Meškić Omer i Sabrija 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8304. Meškić Esad i Husna 2017 2.827,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8303. Meškić Besim i Fatima 2017 4.095,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8302. Meškić Emin i Kada 2017 2.340,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8301. Meškić Eldin i Emina 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8300. Meškić Husein i Fehrija 2017 3.705,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8299. Bejzić Sejad i Arzafeta 2017 3.387,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8298. Mulasmajić Adnan i Amela 2017 2.262,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8297. Čakrama Nezir i Hajrija 2017 2.925,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8296. Čakrama Ašir i Safeta 2017 2.340,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8295. Smajlović Adil i Nezira 2017 11.960,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8294. Smajlović Admir i Elvira 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj