Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8344. Mandžuka Hasija 2017 1.178,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8343. Krehmić Mirzet 2017 1.632,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8342. Huskić Ćazim 2017 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8341. Hodžić Šefik 2017 1.100,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8340. Hodžić Sakib 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8339. Hodžić Malik 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8338. Hodžić Ibrahim 2017 1.500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8337. Hodžić Hamida 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8336. Hodžić Hajrudin 2017 1.500,00 CHF Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8335. Hodžić Demir 2017 1.000,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8334. Hodžić Vahida 2017 1.300,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8333. Hodžić Omer 2017 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8332. Dubravić Elvedin 2017 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8331. Dubravić Bećir 2017 2.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8330. Dubravić Abdulvehab 2017 1.250,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8329. Delić Meho 2017 500,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8328. Aganović Muhamed 2017 1.200,00 EUR Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Biljevina, Željezno Polje, MIZ Žepče
8327. Omerika Ibro 2017 1.000,00 KM Za kupovinu rashladnih komora za gasulhanu Karađoz-begove džamije u Potocima, MIZ Mostar
8326. Sulejmanović Jasminka 2017 1.000,00 KM Za kupovinu rashladnih komora za gasulhanu Karađoz-begove džamije u Potocima, MIZ Mostar
8325. Alić Mejra 2017 1.000,00 KM Za potrebe nadogradnje džamije u džematu Škahovica, MIZ Gračanica
8324. Mahmutović Hašim 2017 3.600,00 KM Za potrebe uređenja mezarja u džematu Jelovče Selo, MIZ Gradačac
8323. Kavazović Ishak 2017 3.600,00 KM Za potrebe uređenja mezarja u džematu Jelovče Selo, MIZ Gradačac
8322. Kavazović Safeta 2017 2.000,00 KM Za potrebe adaptacije munare u džematu Bukva, MIZ Gradačac
8321. Tahirović Aida sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8320. Tahirović Mirsad sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8319. Tahirović Mensur sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8318. Tahirović Enes sa porodicom 2017 1.000,00 KM Za potrebe obnove bijeljinskih džamija, MIZ Bijeljina
8317. Porodica Meškić 2017 1.200,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8316. Porodica Turčinović 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8315. Porodica Smajlović 2017 1.233,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8314. Porodica Smajlović 2017 1.175,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8313. Porodica Meškić 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8312. Porodica Čakrama 2017 1.300,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8311. Meškić Ramiz i Melka 2017 3.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8310. Isić Samir i Nezira 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8309. Alić Zehrid i Šemsa 2017 1.110,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8308. Velić Edis i Vernesa 2017 1.425,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8307. Meškić Nijaz i Fahira 2017 2.625,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8306. Meškić Omer i Sabrija 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8305. Meškić Esad i Husna 2017 2.827,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8304. Meškić Besim i Fatima 2017 4.095,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8303. Meškić Emin i Kada 2017 2.340,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8302. Meškić Eldin i Emina 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8301. Meškić Husein i Fehrija 2017 3.705,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8300. Bejzić Sejad i Arzafeta 2017 3.387,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8299. Mulasmajić Adnan i Amela 2017 2.262,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8298. Čakrama Nezir i Hajrija 2017 2.925,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8297. Čakrama Ašir i Safeta 2017 2.340,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8296. Smajlović Adil i Nezira 2017 11.960,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8295. Smajlović Admir i Elvira 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj