Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8294. Smajlović Muhamed i Amra 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8293. Smajlović Damir i Selvedina 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8292. Smajlović Husein i Aida 2017 3.742,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8291. Smajlović Nuhid i Majida 2017 2.340,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8290. Smajlović Zehrid i Džehva 2017 2.340,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8289. Smajlović Hakija i Muradifa 2017 5.070,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8288. Smajlović Alen i Alma 2017 2.145,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8287. Smajlović Kasim i Fatima 2017 5.460,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8286. Smajlović Amer i Selma 2017 3.120,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8285. Smajlović Salim i Zahida 2017 3.120,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8284. Smajlović Jahija 2017 1.200,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8283. Meškić Zijada 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8282. Meškić Zejna 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8281. Meškić Sulejman 2017 1.747,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8280. Meškić Ramo 2017 15.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8279. Mulahasić Almin 2017 2.300,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8278. Mulahasić Admir 2017 3.700,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8277. Ahmetović Ramiz 2017 2.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8276. Smajlović Osman 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8275. Smajlović Redžiba 2017 4.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8274. Meškić Ibrahim 2017 2.697,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8273. Kadušić Islam 2017 2.047,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8272. Jusufbašić Mehemed 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8271. Meškić Eldin 2017 1.657,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8270. Meškić Almin 2017 1.667,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8269. Meškić Elvis 2017 1.365,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8268. Meškić Sajim 2017 3.315,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8267. Meškić Elmedin 2017 1.072,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8266. Bejzić Damir 2017 1.560,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8265. Bejzić Ismeta 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8264. Hadžić Halil 2017 1.950,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8263. Jusufbašić Jusmir 2017 1.072,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8262. Mulasmajić Edhem 2017 1.072,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8261. Mulasmajić Hašim 2017 1.462,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8260. Mulasmajić Ašir 2017 6.123,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8259. Turčinović Semir 2017 2.770,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8258. Turčinović Rašid 2017 3.300,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8257. Čakrama Ahmet 2017 1.608,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8256. Smajlović Amalija 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8255. Smajlović Berina 2017 1.000,00 KM Za potrebe radova na vakufskoj kući i džamiji u džematu Čobe, MIZ Maglaj
8254. Čavkić Šero 2017 7.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamije i potrebe džemata Čavkići, MIZ Bihać
8253. "Murai-komerc" d.o.o. Vogošća 2017 5.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8252. Sokić Ramiz i Hasija 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8251. Smailbegović Mirsad i Zumra 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8250. Muhić Safet i Mujesira 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8249. Mahmutović Safet i Halima 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8248. Kustura Mirsad i Meliha 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8247. Kulić Arif i Mahira 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8246. Kadrić Safet i Hamida 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza
8245. Dinar Džemal i Nadžija 2017 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje Islamskog centra u Brezi, MIZ Breza