Vakufski fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata ima za cilj prikupljanje finansijskih sredstava namijenjenih izgradnji novih vakufskih i vjerskih objekata, kao i rekonstrukciji i adaptaciji postojećih.

Nacionalizirana vakufska imovina imala je razne namjene, a od prihoda te imovine pomagani su socijalno ugroženi, stipendirani učenici, građeni novi objekti, vodovodi, putevi i mostovi te finansirane ostale potrebe Bošnjaka, ali i drugih naroda na našim područjima.

Oduzimanjem ovih objekata Islamskoj zajednici je uskraćena većina prihoda zbog čega nije u mogućnosti samostalno graditi nove vakufske i vjerske objekte. Također, u agresiji na našu zemlju došlo je do oštećenja ili potpunog rušenja najvećeg broja vakufskih i vjerskih objekata.

Islamska zajednica se u realizaciji ovih aktivnosti oslanja na dobre ljude, Bošnjake, koji novčanim doprinosima i novčanim uvakufljenjima pomažu da niknu novi, kao i da se obnove stari porušeni vakufski i vjerski objekti.

S ciljem doprinosa izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih vakufskih i vjerskih objekata, Vakufska direkcija je formirala ovaj fond putem kojeg svako može dati doprinos razvoju i konstituiranju novih vakufskih objekata. 

Instrukcije za uplatu finansijskih sredstava u Fond