Vakufski fond za štampanje islamskih izdanja ima za cilj uvakufljavanje sredstava za finansiranje, štampanje, pisanje i izdavanje literature s tematikom vakufa, ali i ostalih islamskih tema koje tretiraju društvenokorisnu problematiku.

Vakuf je uvijek podsticao, u skladu s kur’anskim i hadiskim maksimama, širenje i izučavanje nauke. U proteklom periodu veoma je malo pisano o vakufima, njihovoj ulozi i značaju u ekonomskom i kulturnom razvoju gradova, a time i naše države. Malo je napisanih djela koja govore o uzurpaciji vakufa, nacionalizaciji, kao i o uništavanju vakufa u današnje vrijeme. Iz ovog fonda se finansiraju naučno-istraživački radovi iz svih oblasti, a posebno iz oblasti vakufa kao općeg i trajnog dobra. Sredstvima ovog fonda predviđeno je da se pomogne i objavljivanje historijskih djela koja su trenutno u rukopisima naših biblioteka, a koja bi zahvaljujući vakufima konačno mogla biti objavljena. 

Svi ovi fondovi osnovani su kao podrška radu Vakufske direkcije da bi se ostvarili ciljevi zbog kojih je Direkcija i osnovana. S druge strane, ovi su fondovi prilika za svakoga od nas da odabere način na koji će iza sebe ostaviti trajno dobro. Jer, nećemo postići dobročinstvo sve dok ne udijelimo dio onoga što nam je najdraže.

Instrukcije za uplatu finansijskih sredstava u Fond