Vakufski fond za zaštitu, unapređenje, revitalizaciju i promociju vakufa ima za cilj prikupljanje vakufskih sredstava za direktno i indirektno finansiranje zaštite, unapređenja i promocije vakufa.

Iz ovog se fonda finansiraju aktivnosti koje se odnose na pravnu i fizičku zaštitu vakufa, identifikaciju i uknjižbu vakufa, unapređenje vakufske imovine te druge radnje koje doprinose zaštiti i unapređenju vakufa i njihovoj afirmaciji.

Tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu ogroman broj vakufskih parcela je uzurpiran, posebno u manjem bosanskohercegovačkom entitetu. Vakufska direkcija i danas vodi pravnu bitku za povrat ovih vakufa. Također, značajne aktivnosti preduzete su na polju identifikacije, uknjižbe vakufa i popisa cjelokupne vakufske imovine u jedinstven registar vakufa. Jedan od ciljeva ovog fonda jeste osigurati finansijsku potporu ovim aktivnostima.

Osim zaštite, ponekad je potrebno vakufsku imovinu unaprijediti u smislu njene ekonomske vrijednosti i ekonomske isplativosti. To često podrazumijeva i neke fizičke aktivnosti na samoj nekretnini kako bi vrijednost i svrha vakufske nekretnine bila što veća.

Uporedo sa zaštitom i unapređenjem vakufa potrebno je i medijski promovirati i afirmirati vakufe, zarad novih uvakufljenja, ali i transparentnosti u radu Vakufske direkcije. Svaka vakufska stipendija, donacija ili razvojni projekt trebaju biti prezentirani javnosti kao vid podsticanja na činjenje dobra i afirmaciju solidarnosti i međusobnog pomaganja. Tema vakufa i uvakufljenja veoma je malo prisutna u današnjem javnom prostoru te je potrebno činiti napore da bi se takvo stanje promijenilo. Sredstva iz ovog fonda koriste se i za medijsko promoviranje značaja vakufa, poštujući važeće medijske standarde i načine medijskog oglašavanja.

Instrukcije za uplatu finansijskih sredstava u Fond