Kao potpora obrazovanju mladih, nauci i naučno-istraživačkom radu osnovan je Vakufski fond za pomoć u obrazovanju.

Njegovi glavni ciljevi su:

  • podsticaj mladih naraštaja na izučavanje nauke; 
  • oživljavanje i afirmiranje naučno-istraživačkih radova;  
  • formiranje elite stručnjaka, naročito iz oblasti nauke o vakufima;  
  • osiguravanje naučnih djela iz svih oblasti;
  • formiranje biblioteka s različitim sadržajima.  

Vakufi su nastajali na osnovu ukazanih potreba, odnosno kao odgovor na pojavu siromaštva i potrebu za pomoći u obrazovanju. Velik je broj učenika i studenata koji zbog nepovoljne finansijske situacije ne uspiju svoje školovanje dovesti do kraja i željenog cilja.

Vakufska direkcija veliku pažnju posvećuje novim generacijama koje se obrazuju i pokušava kroz pomoć mladima u obrazovanju olakšati njihovo školovanje. Realizaciju svojih obrazovnih aktivnosti Vakufska direkcija realizira putem Fonda “Bošnjaci” Sarajevo, čiji je vakif i utemeljitelj prvi predsjednik RBiH rahmetli Alija Izetbegović, a čija je osnovna djelatnost obrazovanje, nauka i kultura, te ekonomska, finansijska i socijalna sigurnost Bošnjaka.

Vakufska direkcija otvara mogućnost da vakif odredi u koju svrhu, odnosno u koje će se obrazovne kategorije utrošiti njegov vakuf, odnosno njegova uvakufljena sredstva. Kroz ovaj fond Vakufska direkcija objedinjava želju vakifa i potrebe društva za naukom.

Instrukcije za uplatu finansijskih sredstava u Fond