Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
144. Ibrahim Saltagić 06.08.2005. 1.600,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
143. Osman Mešić 06.08.2005. 1.500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
142. Mujo Dizdarević 06.08.2005. 1.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
141. Halil Kantić 06.08.2005. 4.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
140. Abdulah Brka 06.08.2005. 650,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
139. Džehva Karahodžić 06.08.2005. 1.235,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
138. Suljo Hojkurić 06.08.2005. 600,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
137. Omer Karahodžić 06.08.2005. 500,00 Eura za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
136. Senad Saltagić 06.08.2005. 2.200,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
135. Mehmed Bašić 06.08.2005. 550,00 Eura za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
134. Husejn Ćasanović 06.08.2005. 1.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
133. Hakija Mahmutović 06.08.2005. 500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
132. Osman Saltagić 06.08.2005. 600,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
131. Kasim Mešić 06.08.2005. 300,00 Eura za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
130. Muhamed Ćeman 06.08.2005. 350,00 Eura za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
129. Mustafa i Fija Sarajlić 06.08.2005. 2.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
128. Mehmedalija Piro 06.08.2005. 400,00 Eura za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
127. Safet Subašić 06.08.2005. 820,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
126. Meho Kantić 06.08.2005. 3.200,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
125. Irfan Mulić 06.08.2005. 900,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
124. Samir Mulić 06.08.2005. 520,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
123. Mustafa Vejsić 06.08.2005. 500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
122. IGM "Usora" 06.08.2005. 1.100,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
121. "Dukat" - Jelah 06.08.2005. 560,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
120. Šemso Ahmić 06.08.2005. 1.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
119. Nedžad Saltagić 06.08.2005. 7.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
118. Sulejman Saltagić 06.08.2005. 750,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
117. Adem i Sehida Kantić 06.08.2005. 1.750,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
116. Mirsad Alihodžić 06.08.2005. 880,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
115. "Huskomerc" - Jevadžije 06.08.2005. 5.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
114. "Gliknorm" - Jelah 06.08.2005. 1.200,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
113. Safet Saltagić 06.08.2005. 3.500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
112. Fuad Husibegović 06.08.2005. 2.100,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
111. Rizo Dizdarević 06.08.2005. 800,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
110. Abdulah Saltagić 06.08.2005. 1.500,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
109. Omer Hasaničević 06.08.2005. 1.886,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
108. Džemal Muminović 06.08.2005. 1.010.00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
107. Ramo Saltagić 06.08.2005. 6.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
106. Rasim Ljevaković 06.08.2005. 1.000,00 KM za izgradnju džamije u džematu Jevadžije, MIZ Tešanj
105. Muradif Ćato 20.04.2005. 84.651,79 Eura u korist MIZ Livno, a za stipendiranje učenika i studenata
104. Jusuf A. Hafizović 29.03.2005. 520,00 KM za potrebe džamije u džematu Šije Polje Gornje, MIZ Tešanj
103. Meho i Ramiza Starčević 15.02.2005. 600,00 KM za potrebe džamije u džematu Piljužići, MIZ Tešanj
102. Seida Subašić 10.02.2005. 520,00 KM za potrebe Kutahja džamije u Tešnju
101. Muhamed Subašić 10.02.2005. 520,00 KM za potrebe Kutahja džamije u Tešnju
100. Džehva Kašibović 22.12.2004. 520,00 KM za potrebe Kutahja džamije u Tešnju
99. Đulsa Subašić 22.12.2004. 520,00 KM za potrebe Kutahja džamije u Tešnju
98. Muhamed i Sejda Subašić 17.11.2004. 1.050,00 KM za potrebe Kutahja džamije u Tešnju
97. Husein Sprečo 30.08.2004. 585,00 KM za potrebe Gazi Husrev-begove medrese i džamije u Sarajevu
96. Suad Išerić 30.07.2004. 1.000,00 KM za kupovinu nekretnina za potrebe MIZ Vareš
95. Murvet Bajraktarević 24.06.2004. 80.000,00 KM za izgradnju Donje džamije u Doboju, MIZ Doboj