Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8494. Alijagić Murat sa porodicom 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8493. Samardžić Elvedina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8492. Bračković Senada 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8491. Hadžiahmetović Mustafa 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8490. Hadžiahmetović Amir 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8489. Resulović Razija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8488. Bajrić Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije u Čaplju, MIZ Sanski Most
8487. Bajrić Razija 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije u Čaplju, MIZ Sanski Most
8486. Djeca Ramić Arifa i Rahmane 2018 2.100,00 KM Za potrebe džemata Jezerski Grad, MIZ Bosanska Krupa
8485. Mašala Ibro i Vahida 2018 3.500,00 KM Za potrebe džemata Sinan-begove džamije, MIZ Goražde
8484. Džanić Osman i Begajeta 2018 1.400,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8483. Suljić Izudin 2018 1.300,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8482. Salkić Salih 2018 1.200,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8481. Bašić Asif 2018 4.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8480. Halilović Hanka 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8479. Halilović Paša 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8478. Halilović Mustafa 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8477. "Yavuz company" 2018 5.560,00 KM Za potrebe izgradnje vakufskog objekta u džematu Bosanski Brod, MIZ Bosanski Brod
8476. Hafizović Fikret 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8475. Hafizović Fikret 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8474. Hafizović Arifa 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8473. Hafizović Hilmija 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8472. Čaušević Hašija 2018 1.060,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8471. Abdić Ahmet i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8470. Čaušević Hašija 2018 1.940,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8469. Šahinović Ibrahim i Nura 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8468. Mustafić Ibrahim 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8467. Bešić Bekir 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8466. Softić Džemila i Husnija 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8465. Duračak Rahima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8464. Atajić Mele 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8463. Oraščanin Senada, Asmir, Admir, Selma i Kada 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8462. Fatih Mehmet Erkoc 2018 1.120,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8461. Bećirbegović Alma i Sadiković Đana 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8460. Dizdarević Kasim i Alije 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8459. Kličić Asima, Kraković Hasnija, Begić Aiša i Hadžalić Ismeta 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8458. Mehić Ajka 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8457. Porodica Kadirić 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8456. Porodica Kadirić 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8455. Dervišević Fatime 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8454. Dervišević Kada 2018 1.655,94 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8453. Dizdarević Esed i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8452. Grošić-Mušić Alma 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8451. Dizdarević Muhamed 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8450. Susak Semira 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8449. Ljubijankić Jusuf i Šefika 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8448. Ljubijankić Muhamed i Rubije 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8447. Kapić Šerife 2018 1.060,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8446. Mulalić Hajra 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8445. Mulalić Hajra 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu