Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8443. Crnkić Fadila 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8442. Hasanagić Halida 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8441. Ljubijankić Hasan 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8440. Atajić Bajrame 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8439. Hodžić Vahida 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8438. Mehić Kadifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8437. Sijamhodžić Sadija 2018 1.030,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8436. Bašić Šemsa 2018 2.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8435. Šahinović Sidika 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8434. Ičanović Kasim i Bajrama 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8433. Jusić Esad i Hajra 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8432. Harčević Ćatiba 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8431. Aličić Rahima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8430. Okić Safija 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8429. Mulalić Ajiša 2018 2.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8428. Kasić Fatima 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8427. Kasić Mina 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8426. Porodica Kasić 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8425. Hrustić Muhamed i Mina 2018 1.000,00 KM Za potrebe održavanja džamije u Avdibašićima, MIZ Tuzla
8424. Zukić Selmir 2018 5.000,00 KM Za potrebe uređenja dovišta Taušan, MIZ Tuzla
8423. Ibrić Zira 2018 1.000,00 KM Za potrebe održavanja džamije u Avdibašićima, MIZ Tuzla
8422. Mahmutović Sadif 2018 1.000,00 KM Za potrebe održavanja džamije u Avdibašićima, MIZ Tuzla
8421. Dervišević Nure 2018 1.800,00 KM Za potrebe Ić Hisar (Harmanske) džamije, MIZ Bihać
8420. Pazara Esmir 2018 1.000,00 KM Za potrebe funkcionisanja džemata Miljanovci Novi, MIZ Tešanj
8419. Udruženje Bošnjaka "VRIJEME-ZEMAN" 2018 6.421,00 KM Za potrebe postavljanja termofasade na vakufskoj kući u džematu Miljanovci Novi, MIZ Tešanj
8418. Trebinjac Suad, Amela i Lamija 2018 5.000,00 EUR Za izgradnju šehidskog obilježja u džematu Pločari Polje, MIZ Fojnica
8417. Isić Muhamed, Besima i Sabina 2018 1.250,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8416. Fazlić Safet 2018 1.000,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8415. Husić Ševala 2018 1.950,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8414. Čobo Edina 2018 1.000,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8413. Redžović Nezrina 2018 3.300,00 KM Za adaptaciju imamskog stana u džematu Faletići, MIZ Sarajevo
8412. Ikanović Hanka 2018 1.000,00 EUR Za izgradnju mesdžida u Aljkovićima, džemat Seona, MIZ Banovići
8411. Skalić Arif i Emina 2017 2.000,00 EUR Za izgradnju džamije i potrebe džemata Čavkići, MIZ Bihać
8410. "Hifa Petrol" d.o.o. 2017 3.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8409. Džemat Vukovo 2017 7.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8408. Ahmetlić Husein i Mina 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8407. Hrvić Hasan i Halida 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8406. Hrvić Emina 2017 1.200,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8405. Hajdarević Halil 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8404. Hrvić Sulejman 2017 3.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8403. Hrvić Armin 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8402. Hrvić Elvir 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8401. Hrvić Mujo 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8400. Hrvić Sabira 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8399. Hrvić Vahdet 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8398. Solo Zahida 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8397. Pašić Ekrem 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8396. Kantić Besim 2017 1.020,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8395. Hrvić Sabiha 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8394. Rošić Zijad 2017 2.000,00 KM Za izgradnju šehidskog spomen obilježja Čaglići, MIZ Tešanj