Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8444. Crnkić Fadila 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8443. Hasanagić Halida 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8442. Ljubijankić Hasan 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8441. Atajić Bajrame 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8440. Hodžić Vahida 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8439. Mehić Kadifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8438. Sijamhodžić Sadija 2018 1.030,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8437. Bašić Šemsa 2018 2.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8436. Šahinović Sidika 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8435. Ičanović Kasim i Bajrama 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8434. Jusić Esad i Hajra 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8433. Harčević Ćatiba 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8432. Aličić Rahima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8431. Okić Safija 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8430. Mulalić Ajiša 2018 2.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8429. Kasić Fatima 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8428. Kasić Mina 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8427. Porodica Kasić 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8426. Hrustić Muhamed i Mina 2018 1.000,00 KM Za potrebe održavanja džamije u Avdibašićima, MIZ Tuzla
8425. Zukić Selmir 2018 5.000,00 KM Za potrebe uređenja dovišta Taušan, MIZ Tuzla
8424. Ibrić Zira 2018 1.000,00 KM Za potrebe održavanja džamije u Avdibašićima, MIZ Tuzla
8423. Mahmutović Sadif 2018 1.000,00 KM Za potrebe održavanja džamije u Avdibašićima, MIZ Tuzla
8422. Dervišević Nure 2018 1.800,00 KM Za potrebe Ić Hisar (Harmanske) džamije, MIZ Bihać
8421. Pazara Esmir 2018 1.000,00 KM Za potrebe funkcionisanja džemata Miljanovci Novi, MIZ Tešanj
8420. Udruženje Bošnjaka "VRIJEME-ZEMAN" 2018 6.421,00 KM Za potrebe postavljanja termofasade na vakufskoj kući u džematu Miljanovci Novi, MIZ Tešanj
8419. Trebinjac Suad, Amela i Lamija 2018 5.000,00 EUR Za izgradnju šehidskog obilježja u džematu Pločari Polje, MIZ Fojnica
8418. Isić Muhamed, Besima i Sabina 2018 1.250,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8417. Fazlić Safet 2018 1.000,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8416. Husić Ševala 2018 1.950,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8415. Čobo Edina 2018 1.000,00 KM Za izgradnju ograde oko harema džamije u Gornjem Srebreniku, MIZ Srebrenik
8414. Redžović Nezrina 2018 3.300,00 KM Za adaptaciju imamskog stana u džematu Faletići, MIZ Sarajevo
8413. Ikanović Hanka 2018 1.000,00 EUR Za izgradnju mesdžida u Aljkovićima, džemat Seona, MIZ Banovići
8412. Skalić Arif i Emina 2017 2.000,00 EUR Za izgradnju džamije i potrebe džemata Čavkići, MIZ Bihać
8411. "Hifa Petrol" d.o.o. 2017 3.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8410. Džemat Vukovo 2017 7.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8409. Ahmetlić Husein i Mina 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8408. Hrvić Hasan i Halida 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8407. Hrvić Emina 2017 1.200,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8406. Hajdarević Halil 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8405. Hrvić Sulejman 2017 3.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8404. Hrvić Armin 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8403. Hrvić Elvir 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8402. Hrvić Mujo 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8401. Hrvić Sabira 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8400. Hrvić Vahdet 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8399. Solo Zahida 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8398. Pašić Ekrem 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8397. Kantić Besim 2017 1.020,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8396. Hrvić Sabiha 2017 1.000,00 KM Za ograđivanje vakufskih mezarja u džematu Vukovo, MIZ Tešanj
8395. Rošić Zijad 2017 2.000,00 KM Za izgradnju šehidskog spomen obilježja Čaglići, MIZ Tešanj