Vijesti

Vakufska direkcija dobila građevinsku dozvolu za obnovu Isa-begovog hamama

Vijesti

Vakufska direkcija dobila građevinsku dozvolu za obnovu Isa-begovog hamama

Uvodne pripreme za obnovu Isa-begovog hamama ulaze u svoju završnu fazu. Vakufska direkcija Sarajevo, koja je nadležna za njegovu obnovu, prikupila je u proteklom periodu sve neophodne saglasnosti, uradila projekat, reviziju projekta, statiku, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju. Na osnovu prikupljene dokumentacije Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo je odobrenje za izvođenje radova na rehabilitaciji Isa-begova hamama u Sarajevu, u ulici Bistrik br. 1, u obuhvatu nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina Careve džamije sa Isa-begovim hamamom u Sarajevu.

Pročitaj više...