Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8594. Turkiye Cumhuriyeti Diyanet Isleri Baskanligi 2018 135.000,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8593. Zaimović Iso 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8592. Zaimović Sejad 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8591. Delibašić Mevludin 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8590. Džemat IKC Graz 2018 3.070,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8589. Džemat Villach 2018 3.627,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8588. Džemat Ebu Hanife Beč 2018 6.155,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8587. Džemat Nur Linz 2018 3.190,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8586. Džemat Bosna Beč 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8585. Begić Naser i Jasmina 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8584. Zukančić Rusmir i Mediha 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8583. Salihović Šefik i Azra 2018 4.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8582. Salihović Mustafa i Begajeta 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8581. Sabljaković Mehmed i Habiba 2018 3.300,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8580. Omanović Samir i Nedžija 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8579. Muratović Admir i Ermina 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8578. Karić Hasan, Nezir, Hava, Hasib, Lejla, Davud i Hamza 2018 3.520,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8577. Fajić Hamid i Lutvija 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8576. Bećirović Jusuf i Zumra 2018 4.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8575. Bećirović Abdulah i Munira 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8574. Ahmić Zajim, Nehalj, Amir, Amra, Asija i Merjem 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8573. Musić Azem 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8572. Hrapić Rifa i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8571. Općina Sanski Most 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8570. Porodica Dubica 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8569. Dubica Huse 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8568. Baltić Džemsudin i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8567. Heljezović Dursum, Hava i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8566. Imamović Islam i Raifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8565. Letić Mirsad sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8564. Hrapić Rešida 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8563. Sinanović Ilijaz i djeca 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8562. Imamović Sejad i familija 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8561. Kvrgić Jasmin sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8560. Dubica Isak sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8559. Dubica Isak i Zekija sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8558. Djeca Salešević Rifeta 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8557. Porodica Hodžić Zemke 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8556. Porodica Hodžić Hasiba 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8555. Dubica Enes, Salih, Zinet, Azemina i Enisa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8554. Baltić Safet i Namka 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8553. Hodžić Zijad i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8552. Mahić Tehvid i Besima 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8551. Salešević Mehmed i Muniba 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8550. Salešević Emsud i Tehvida 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8549. Dubica Fate, Hilmo i Enisa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8548. Mahić Elvir i Mersiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8547. Hodžić Huse i Fatime 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8546. Kadirić Arif i Nesiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8545. Buljubašić Nail i Hata 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most