Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8593. Turkiye Cumhuriyeti Diyanet Isleri Baskanligi 2018 135.000,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8592. Zaimović Iso 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8591. Zaimović Sejad 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8590. Delibašić Mevludin 2018 215.330,00 KM Za izgradnju i opremanje Bijele džamije i njenog harema u džematu Kakanj II, MIZ Kakanj
8589. Džemat IKC Graz 2018 3.070,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8588. Džemat Villach 2018 3.627,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8587. Džemat Ebu Hanife Beč 2018 6.155,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8586. Džemat Nur Linz 2018 3.190,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8585. Džemat Bosna Beč 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8584. Begić Naser i Jasmina 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8583. Zukančić Rusmir i Mediha 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8582. Salihović Šefik i Azra 2018 4.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8581. Salihović Mustafa i Begajeta 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8580. Sabljaković Mehmed i Habiba 2018 3.300,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8579. Omanović Samir i Nedžija 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8578. Muratović Admir i Ermina 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8577. Karić Hasan, Nezir, Hava, Hasib, Lejla, Davud i Hamza 2018 3.520,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8576. Fajić Hamid i Lutvija 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8575. Bećirović Jusuf i Zumra 2018 4.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8574. Bećirović Abdulah i Munira 2018 3.100,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8573. Ahmić Zajim, Nehalj, Amir, Amra, Asija i Merjem 2018 3.000,00 EUR Za izgradnju džamije i vakufskog stambeno-poslovnog objekta u džematu Kevser-Tulln, Austrija
8572. Musić Azem 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8571. Hrapić Rifa i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8570. Općina Sanski Most 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8569. Porodica Dubica 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8568. Dubica Huse 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8567. Baltić Džemsudin i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8566. Heljezović Dursum, Hava i sinovi 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8565. Imamović Islam i Raifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8564. Letić Mirsad sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8563. Hrapić Rešida 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8562. Sinanović Ilijaz i djeca 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8561. Imamović Sejad i familija 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8560. Kvrgić Jasmin sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8559. Dubica Isak sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8558. Dubica Isak i Zekija sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8557. Djeca Salešević Rifeta 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8556. Porodica Hodžić Zemke 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8555. Porodica Hodžić Hasiba 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8554. Dubica Enes, Salih, Zinet, Azemina i Enisa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8553. Baltić Safet i Namka 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8552. Hodžić Zijad i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8551. Mahić Tehvid i Besima 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8550. Salešević Mehmed i Muniba 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8549. Salešević Emsud i Tehvida 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8548. Dubica Fate, Hilmo i Enisa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8547. Mahić Elvir i Mersiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8546. Hodžić Huse i Fatime 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8545. Kadirić Arif i Nesiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8544. Buljubašić Nail i Hata 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most