Realizirani projekti

Projekat rekonstrukcije i proširenja Ahmed Fadil-pašine džamije na Kupresu, MIZ Bugojno

Projekat rekonstrukcije i proširenja Ahmed Fadil-pašine džamije na Kupresu, MIZ Bugojno

 • Trajanje projekta: 2 godine
 • Vrijednost projekta: 186.515,30 KM
 • Investitor: Humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta
Projekat obnove Sultan Mehmed Fatihove džamije (Careve ili Čaršijska džamije) u Kotor Varoši

Projekat obnove Sultan Mehmed Fatihove džamije (Careve ili Čaršijska džamije) u Kotor Varoši

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 125.000,00 KM
 • Investitor: Humanitarna organizacija El-kevser iz Kuvajta
Projekat obnove Šamića džamije u Jajcu

Projekat obnove Šamića džamije u Jajcu

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 135.897,28 KM
 • Investitor: Humanitarna organizacija En- Nedžat iz Kuvajta
Projekat izgradnje vakufsko-administrativnog centra Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak

Projekat izgradnje vakufsko-administrativnog centra Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 450.000,00 KM
 • Investitor: MIZ Kiseljak
Projekat regionalni seminar „Marketing i upravljanje vakufima“ Sarajevo

Projekat regionalni seminar „Marketing i upravljanje vakufima“ Sarajevo

 • Trajanje projekta: 2 dana
 • Vrijednost projekta: -
 • Investitor: Generalni sekretarijat vakufa Kuvajta i Islamska banka za razvoj iz Džide
Projekat završetka izgradnja džamije i pratećih objekata u džematu Podlugovi, MIZ Sarajevo

Projekat završetka izgradnja džamije i pratećih objekata u džematu Podlugovi, MIZ Sarajevo

 • Trajanje projekta: 4 godine
 • Vrijednost projekta: 505.830,44 KM
 • Investitor: Humanitarna organizacija En- Nedžat iz Kuvajta
Projekat izgradnje „Kuvajtske džamije“ u mjestu Matuzići, MIZ Doboj

Projekat izgradnje „Kuvajtske džamije“ u mjestu Matuzići, MIZ Doboj

 • Trajanje projekta: 6 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 551.221,34 KM
 • Investitor: Bejt Zekat i Generalni sekretarijat za vakufe iz Kuvajta
Projekat kupovine zemljišta u naselju Gladno Polje za izgradnju džamije i proširenje harema džamije u džematu Otes, MIZ Sarajevo

Projekat kupovine zemljišta u naselju Gladno Polje za izgradnju džamije i proširenje harema džamije u džematu Otes, MIZ Sarajevo

 • Trajanje projekta: -
 • Vrijednost projekta: 200.000,00 KM
 • Investitor: Vakif dr. Fehd Salih El-Hanna iz Kuvajta
Štampanje kataloga vakufnama

Štampanje kataloga vakufnama

 • Trajanje projekta: -
 • Vrijednost projekta: -
 • Investitor: Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Projekat izgradnje džamije u džematu Bačića Polje, MIZ Sarajevo

Projekat izgradnje džamije u džematu Bačića Polje, MIZ Sarajevo

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 800.000,00 KM
 • Investitor: Vakif dr. Fehd Salih El-Hanna iz Kuvajta
Pomoć u izgradnji objekta Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

Pomoć u izgradnji objekta Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

 • Trajanje projekta: -
 • Vrijednost projekta: 14.668,72 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe Države Kuvajt
Projekat prevođenja i štampanja knjige, održavanje kurseva i seminara i opremanje učionica

Projekat prevođenja i štampanja knjige, održavanje kurseva i seminara i opremanje učionica

 • Trajanje projekta: -
 • Vrijednost projekta: 48.650,87 KM
 • Investitor: Humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta i Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt
Projekat jednokratne pomoći učenicima Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

Projekat jednokratne pomoći učenicima Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku

 • Trajanje projekta: 1 dan
 • Vrijednost projekta: 10.605,00 KM
 • Investitor: Humanitarna organizacija En Nedžat iz Kuvajta
Projekat kontinuranog stipendiranja studenata iz vakufskog Fonda

Projekat kontinuranog stipendiranja studenata iz vakufskog Fonda

 • Trajanje projekta: Kontinuirano
 • Vrijednost projekta: 72.000,00 KM
 • Investitor: Vakif, dr. Fehd Salih El-Hanna iz Kuvajta
Podjela Ramazanskih paketa

Podjela Ramazanskih paketa

 • Trajanje projekta: Kontinuirano tokom mjesec Ramazana
 • Vrijednost projekta: 30.000,00 KM i 350.000,00 KM
 • Investitor: Donator iz Kuvajta i Generalna direkcija za vakufe Republike Turske
Projekat nabavke informatičke opreme za Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu

Projekat nabavke informatičke opreme za Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu

 • Trajanje projekta:
 • Vrijednost projekta: 111.355,18 KM
 • Investitor: Donator-vakif Mubarek Al Sultan iz Kuvajta
Pomoć u nadogradnji vakufske zgrade i izgradnje edukativnog centra MIZ Bugojno

Pomoć u nadogradnji vakufske zgrade i izgradnje edukativnog centra MIZ Bugojno

 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 99.253,74 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt, Bejtu Zekata, humanitarnih organizacija En-Nedžat i El Keser
Projekat kupovine krava muzara za povratnike Bošnjake u RS -u

Projekat kupovine krava muzara za povratnike Bošnjake u RS -u

 • Trajanje projekta: -
 • Vrijednost projekta: 50.000,00 KM
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt
Projekat seminara u Kuvajtu za kadrove i saradnike Vakufske direkcije iz BiH

Projekat seminara u Kuvajtu za kadrove i saradnike Vakufske direkcije iz BiH

 • Trajanje projekta: 3 dana
 • Vrijednost projekta: -
 • Investitor: Generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt
Projekat izgradnje roditeljske kuće Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ u Sarajevu

Projekat izgradnje roditeljske kuće Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ u Sarajevu

 • Trajanje projekta: 2 godine
 • Vrijednost projekta: 546.248,00 KM
 • Investitor: Vakif donatori iz Islamskog svijeta i Humanitarna organizacija Al-Najat iz Kuwajta.